Translations by Tomasz Dominikowski

Tomasz Dominikowski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 74 results
~
Fast
2009-10-20
Szybkie
~
High
2009-10-20
Wysoka
~
_Detect Displays
2008-09-24
_Wykryj ekrany
~
%d x %d
2008-09-24
%d na %d
~
Action
2008-02-29
Działanie
~
%a %l:%M %p
2008-02-29
%a %R
~
Enable debugging code
2007-08-11
Włączenie kodu do debugowania
~
Control Center
2007-03-03
Centrum sterowania
~
Mouse Preferences
2007-03-03
Mysz
2007-03-03
Mysz
2007-03-03
Mysz
~
Test Sound
2007-03-03
Dźwięk testowy
~
Other
2007-03-03
Inne
1.
Background
2007-03-03
Tło
3.
Lock Screen
2008-09-24
Blokada ekranu
13.
Colors
2007-03-03
Kolory
15.
Home
2007-08-11
Dom
21.
No Desktop Background
2009-03-04
Bez tła pulpitu
46.
_Remove
2009-07-02
_Usuń
78.
Screen
2009-07-02
Ekran
182.
%l:%M %p
2008-02-29
%R
220.
Off
2008-09-24
Wyłączony
237.
Could not get screen information
2009-03-04
Nie można uzyskać informacji o rozdzielczości ekranu
300.
Volume mute
2009-07-02
Wyciszenie
301.
Volume down
2009-07-02
Ściszenie
302.
Volume up
2009-07-02
Podgłośnienie
304.
Play (or play/pause)
2009-07-02
Odtwarzanie (lub odtwarzanie/wstrzymanie)
309.
Eject
2009-07-02
Wysunięcie nośnika
314.
Launch help browser
2009-07-02
Uruchomienie przeglądarki pomocy
318.
Launch web browser
2009-07-02
Uruchomienie przeglądarki WWW
319.
Home folder
2009-07-02
Folder domowy
330.
Log out
2009-07-02
Wylogowanie
331.
Lock screen
2009-07-02
Blokada ekranu
348.
Custom Shortcut
2009-03-04
Własny skrót
349.
_Name:
2007-03-03
_Nazwa:
352.
Key presses _repeat when key is held down
2009-10-20
Powtarza_nie naciśnięcia klawisza przy jego przytrzymaniu
354.
_Speed:
2009-10-20
Prę_dkość:
361.
Cursor _blinks in text fields
2008-09-24
Miganie _kursora w polach tekstowych
2008-02-29
W polach tekstowych
2008-02-29
W polach tekstowych
369.
Custom Shortcuts
2008-09-24
Własne skróty
370.
<Unknown Action>
2008-02-29
<Nieznane działanie>
371.
The shortcut "%s" cannot be used because it will become impossible to type using this key. Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time.
2008-09-24
Skrót "%s" nie może być użyty, ponieważ nie będzie możliwe pisanie przy użyciu wybranego klawisza. Proszę spróbować w połączeniu z klawiszem takim jak Control, Alt lub Shift.
372.
The shortcut "%s" is already used for "%s"
2008-09-24
Skrót "%s" jest już wykorzystywany przez "%s"
373.
If you reassign the shortcut to "%s", the "%s" shortcut will be disabled.
2008-09-24
Jeśli skrót zostanie zmieniony na "%s", skrót "%s" zostanie wyłączony.
374.
_Reassign
2008-09-24
_Zmień
392.
Touchpad
2007-09-25
Panel dotykowy
578.
None
2007-09-09
Brak
617.
Not connected
2007-03-03
Niepołączony
721.
On
2009-03-04
Włączony