Translations by Aethralis

Aethralis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 60 results
~
Acc_eptance delay:
2011-11-08
Vastuvõ_tu viivitus:
~
_Lock screen after:
2011-11-08
_Lukusta ekraan pärast:
~
_Dim screen to save power
2011-11-08
Aku säästmiseks ekraani _tumendamine
~
Remove a device
2011-11-08
Eemalda seade
~
Image files can be dragged on this window to auto-complete the above fields.
2011-11-08
Pilte saab sellesse aknasse lohistada, et täita automaatselt ülalolevaid välju.
~
No devices supporting color management detected
2011-11-08
Värvihaldust toetavaid seadmeid ei leitud
~
This device does not have a profile suitable for whole-screen color correction.
2011-11-08
Sellel seadmel ei ole sobivat profiili, mis sobiks täisekraan värvikorrektuuriks.
~
This device has an old profile that may no longer be accurate.
2011-11-08
Sellel seadmel on vana profiil, mis ei pruugi olla enam täpne.
~
Delete device
2011-11-08
Kustuta seade
~
Available Profiles
2011-11-08
Saadaolevad profiilid
~
Add device
2011-11-08
Lisa seade
~
Add a virtual device
2011-11-08
Virtuaalse seadme lisamine
~
This device is not color managed.
2011-11-08
See seade ei ole värvihallatav.
~
Cannot remove automatically added profile
2011-11-08
Automaatselt lisatud profiili ei õnnestunud eemaldada.
~
This device is using manufacturing calibrated data.
2011-11-08
See seade kasutab tehasepoolset kalibreeringut.
~
Create virtual device
2011-11-08
Virtuaalse seadme loomine
~
Color management settings
2011-11-08
Värvihalduse seaded
~
Don't suspend
2011-11-08
Mitte seisata
~
Select a display language (change will be applied next time you log in)
2011-11-08
Väljundkeele valimine (muutatus rakendub pärast järgmist sisselogimist)
~
The login screen, system accounts and new user accounts use the system-wide Region and Language settings. You may change the system settings to match yours.
2011-11-08
Sisselogimisaknale, süsteemi kasutajatele ja uutele süsteemi kasutajatele rakenduvad süsteemi-ülesed regiooni ja keelte seaded. Neid võib pärast individuaalselt muuta.
~
The login screen, system accounts and new user accounts use the system-wide Region and Language settings.
2011-11-08
Sisselogimisaknale, süsteemi kasutajatele ja uutele süsteemi kasutajatele rakenduvad süsteemi-ülesed regiooni ja keelte seaded.
~
Select a region (change will be applied the next time you log in)
2011-11-08
Regiooni valimine (muutatus rakendub pärast järgmist sisselogimist)
~
Input source:
2011-11-08
Sisendi allikas:
~
Your settings
2011-11-08
Isiklikud seaded
~
Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;Online;Chat;Calendar;Mail;Contact;
2011-11-08
Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;Online;Chat;Calendar;Mail;Contact;
~
Forced _Fallback Mode
2011-11-08
Sunnitud tagavara-aknahaldur
~
Layout Settings
2011-11-08
Kujunduse seaded
~
Switch between AM and PM.
2011-11-08
Lülituda EL ja PL vahel.
~
Set the time one minute ahead.
2011-11-08
Lükata aega üks minut edasi.
~
Set the time one minute back.
2011-11-08
Lükata aega üks minut tagasi.
~
System Up-To-Date
2011-11-08
Süsteem on värske
~
_Network Time
2011-11-08
_Võrguaeg
~
_Region:
2011-11-08
_Regioon:
74.
Select ICC Profile File
2011-11-08
ICC profiili valimine
76.
Supported ICC profiles
2011-11-08
Teotatud ICC profiilid
86.
Create a color profile for the selected device
2011-11-08
Valitud seadmele värviporfiili loomine
87.
The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and correctly connected.
2011-11-08
Mõõteriista ei tuvastatud. Palun kontrollida, kas see on sisse lülitatud ja õigesti ühendatud.
88.
The measuring instrument does not support printer profiling.
2011-11-08
Mõõteriist ei toeta printeri profiili loomist.
96.
Default RGB
2011-11-08
Vaikimisi RGB
97.
Default CMYK
2011-11-08
Vaikimisi CMYK
98.
Default Gray
2011-11-08
Vaikimisi hall
134.
Each device needs an up to date color profile to be color managed.
2011-11-08
Et teostada värvihaldust, peab olema värske profiil kõigil seadmetel.
136.
Learn more about color management
2011-11-08
Rohkem teavet värvihalduse kohta
140.
Add profile
2011-11-08
Lisa profiil
141.
Calibrate…
2011-11-08
Kalibreerimine...
142.
Calibrate the device
2011-11-08
Seadme kalibreerimine
143.
Remove profile
2011-11-08
Eemalda profiil
144.
View details
2011-11-08
Vaata detaile
289.
M_usic
2011-11-08
M_uusika
570.
VPN Type
2011-11-08
VPNi tüüp