Translations by Rune C. Akselsen

Rune C. Akselsen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

137 of 37 results
24.
Failed to backup existing file, continue saving?
2016-01-20
Mislyktes med å sikkerhetskopiere eksisterende fil, fortsett å lagre?
52.
_Do not show this dialog again
2016-01-20
_Ikke vis denne dialogen igjen
163.
Sending data to %s
2016-01-20
Sende data til %s
164.
Waiting for %s
2016-01-20
Vent for %s
165.
Receiving data from %s
2016-01-20
Mottar data fra %s
175.
Glade Registration & User Survey
2016-01-20
Glade Registrering & Brukerundersøkelse
177.
<Your name or nickname is required>
2016-01-20
<Ditt navn eller kallenavn er nødvendig>
189.
Choose your country
2016-01-20
Velg ditt land
195.
Glade User Survey
2016-01-20
Glade Brukerundersøkelse
196.
How long have you been programming?
2016-01-20
Hvor lang tid har du jobbet med programmering?
200.
I am not a programmer
2016-01-20
Jeg er ikke en programmerer
201.
Which programming languages do you prefer?
2016-01-20
Hvilke programmeringsspråk foretrekker du?
211.
When did you start using Glade?
2016-01-20
Når begynte du å bruke Glade?
213.
Which version do you normally use?
2016-01-20
Hvilken versjon bruker du vanligvis?
214.
What is available in my OS
2016-01-20
Det som er tilgjengelig i mitt OS
216.
3.8 for GTK+ 2
2016-01-20
3.8 for GTK+ 2
218.
On what operating systems?
2016-01-20
På hvilke operativsystemer?
220.
Arch Linux
2016-01-20
Arch Linux
222.
openSUSE
2016-01-20
openSUSE
227.
Turbolinux
2016-01-20
Turbolinux
229.
Xandros
2016-01-20
Xandros
235.
Oracle Solaris
2016-01-20
Oracle Solaris
236.
OpenSolaris
2016-01-20
OpenSolaris
237.
illumos
2016-01-20
illumos
240.
XP
2016-01-20
XP
241.
2003
2016-01-20
2003
242.
Vista
2016-01-20
Vista
249.
Snow Leopard
2016-01-20
Snow Leopard
251.
Mountain Lion
2016-01-20
Mountain Lion
252.
Mavericks
2016-01-20
Mavericks
253.
GNU/Linux
2016-01-20
GNU/Linux
258.
How often do you use it?
2016-01-20
Hvor ofte bruker du det?
262.
A few times a month
2016-01-20
Et par ganger i måneden
263.
Once a month
2016-01-20
En gang i måneden
264.
A few times a year
2016-01-20
Et par ganger i året
271.
Open source software
2016-01-20
Åpen kildekode
347.
You cannot remove a widget internal to a composite widget.
2014-01-16
Du kan ikke fjerne en widget internt til et sammensatt widget.