Translations by Primoz Princic

Primoz Princic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 66 results
~
Key Encipherment
2014-01-25
Šifriranje ključa
~
Data Encipherment
2014-01-25
Šifriranje podatkov
~
Could not connect to '%s:%s':
2014-01-23
Ni se mogoče povezati z odjemalcem '%s:%s':
~
Name lookup failed. Check your host name for spelling errors.
2014-01-23
Poizvedba imena je spodletela. Preverite napake v črkovanju imena gostitelja.
~
Lost connection to IMAP server
2014-01-23
Povezava do IMAP strežnika je prekinjena
~
Alert from IMAP server %s: %s
2014-01-23
Opozorilo IMAP strežnika %s: %s
8.
Tried to modify contact '%s' with out of sync revision
2014-01-23
Poskus spreminjanja stika '%s' z neusklajeno različico
35.
Downloading contacts (%d)...
2014-01-23
Prejemanje stikov (%d)...
189.
The library was built without phone number support.
2014-01-23
Knjižnica je zgrajena brez podpore za telefonske številke.
190.
The phone number parser reported an yet unkown error code.
2014-01-23
Razčlenjevalnik telefonskih številk poroča o še neznani kodi napake.
192.
Invalid country calling code
2014-01-23
Neveljavna klicna številka države
193.
Remaining text after the country calling code is too short for a phone number
2014-01-23
Vnos za kodo države je prekratek, da bi bil lahko telefonska številka.
194.
Text is too short for a phone number
2014-01-23
Vnos je prekratek za telefonsko številko
195.
Text is too long for a phone number
2014-01-23
Vnos je predolg za telefonsko številko
198.
Unable to connect to '%s':
2014-01-23
Ni mogoče vzpostaviti povezave z/s '%s':
199.
Error introspecting unknown summary field '%s'
2014-01-23
Napaka pregleda neznanega polja povzetka '%s'
200.
Error parsing regular expression
2014-01-23
Napaka razčlenevanja logičnega izraza
202.
Invalid contact field '%d' specified in summary
2014-01-23
V povzetku je določeno neveljavno polje stika '%d'
203.
Contact field '%s' of type '%s' specified in summary, but only boolean, string and string list field types are supported
2014-01-23
V povzetku je navedeno polje stika '%s' vrste '%s', vendar so podprte le vrste polj boolean, string in string list.
204.
Full search_contacts are not stored in cache. vcards cannot be returned.
2014-01-23
Polni podatki za iskanje stikov niso shranjeni v predpomnilniku, zato zapisov vcard ni mogoče vrniti.
205.
Query contained unsupported elements
2014-01-23
Poizvedba je vsebovala nepodprte predmete
206.
Invalid Query
2014-01-23
Neveljavna poizvedba
207.
Full search_contacts are not stored in cache. Hence only summary query is supported.
2014-01-23
Polni podatki za iskanje stikov niso shranjeni v predpomnilniku, zato je podprta le poizvedba po povzetku.
209.
Full vcards are not stored in cache. Hence only summary query is supported.
2014-01-23
Polne vizitke vcard niso shranjene v predpomnilniku, zato je podprta le poizvedba po povzetku.
210.
Unable to remove the db file: errno %d
2014-01-23
Datoteke podatkovne zbirke ni mogoče odstraniti: številka napake je %d
243.
Object is out of sync
2014-01-23
Predmet ni usklajen
410.
Execution of filter '%s' failed:
2014-01-23
Uveljavljanje filtra '%s' je spodletelo:
411.
Error parsing filter '%s': %s: %s
2014-01-23
Napaka razčlenjevanja filtra '%s': %s: %s
412.
Error executing filter '%s': %s: %s
2014-01-23
Napaka filtriranja '%s': %s: %s
456.
Synchronizing junk database
2014-01-23
Usklajevanje baze podatkov neželenih sporočil
481.
Host lookup '%s' failed. Check your host name for spelling errors.
2014-01-23
Poizvedba gostitelja '%s' je spodletela. Preverite napake v črkovanju imena gostitelja.
482.
Host lookup '%s' failed: %s
2014-01-23
Iskanje gostitelja '%s' je spodletelo: %s
612.
No quota information available for folder '%s'
2014-01-23
Podatki količinske omejitve za mapo '%s' niso na voljo.
613.
No destination folder specified
2014-01-23
Ciljna mapa ni določena
614.
Unable to move junk messages
2014-01-23
Ni mogoče premakniti neželenih sporočil
615.
Unable to move deleted messages
2014-01-23
Ni mogoče premakniti izbrisanih sporočil
644.
Error writing to cache stream
2014-01-23
Napaka med pisanjem v predpomnilnik pretoka
655.
Error moving messages
2014-01-23
Napaka pri premikanju sporočil
671.
Error retrieving quota information
2014-01-23
Napaka pridobivanja podatkov količinske omejitve
672.
Search failed
2014-01-23
Iskanje je spodletelo
678.
IMAP server does not support quotas
2014-01-23
Strežnik IMAP ne podpira količinskih omejitev
793.
This option will connect to the NNTP server anonymously, without authentication.
2014-01-23
Ta možnost bo vzpostavila anonimno povezavo s strežnikom NNTP brez vsakršne overitve.
848.
Failed to read From address
2014-01-23
Napaka pri branju naslova pošiljatelja
849.
Message send in offline mode is disabled
2014-01-25
Pošiljanje sporočil v načinu brez povezave, je onemogočeno
851.
Could not parse arguments
2014-01-23
Ni mogoče razčleniti argumentov
852.
Could not create pipe to '%s': %s: mail not sent
2014-01-23
Ni mogoče ustvariti cevi do programa '%s': %s: elektronska pošta ni poslana.
853.
Could not fork '%s': %s: mail not sent
2014-01-23
Ni mogoče razvejiti programa '%s': %s: elektronska pošta ni poslana.
855.
'%s' exited with signal %s: mail not sent.
2014-01-23
program '%s' je zaključen s signalom %s: elektronska pošta ni poslana.
856.
Could not execute '%s': mail not sent.
2014-01-23
Ni mogoče izvesti '%s': elektronska pošta ni poslana.
857.
'%s' exited with status %d: mail not sent.
2014-01-25
program '%s' je zaključen s stanjem %d: elektronska pošta ni poslana.