Browsing Tagalog translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
413 of 1729 results
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
May nabigong hakbang sa pagluklok. Maaari mong subukang paganahin muli ang nabigong hakbang mula sa menu, o laktawan ito at pumili ng ibang hakbang. Ang nabigong hakbang ay: ${ITEM}
Translated and reviewed by Eric Pareja on 2006-03-17
Located in ../main-menu.templates:3001
5.
Choose an installation step:
Type: select
Description
:sl2:
Pumili ng hakbang sa pagluluklok:
Translated by Eric Pareja on 2007-09-12
Reviewed by Eric Pareja on 2006-03-17
Located in ../main-menu.templates:4001
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
Type: select
Description
:sl2:
Kailangan munang tapusin ang isa o mahigit pang hakbang bago maisakatuparan ang hakbang na ito sa pagluklok.
Translated and reviewed by Eric Pareja on 2006-03-17
Located in ../main-menu.templates:4001
7.
critical
Type: select
Choices
:sl2:
kritikal
Translated and reviewed by Eric Pareja on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
8.
high
Type: select
Choices
:sl2:
mataas
Translated and reviewed by Eric Pareja on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
9.
medium
Type: select
Choices
:sl2:
kainaman
Translated and reviewed by Eric Pareja on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
10.
low
Type: select
Choices
:sl2:
mababa
Translated and reviewed by Eric Pareja on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
11.
Ignore questions with a priority less than:
Type: select
Description
:sl2:
Laktawan ang mga tanong na mas-mababa ang antas kaysa sa:
Translated and reviewed by Eric Pareja on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
Binibigyan ng iba't-ibang antas ang mga tanong ng mga pakete na gumagamit ng debconf para sa pag-configure. Ipapakita lamang ang mga tanong na may antas na pareho o mas-mataas; lahat ng tanong na mas-mababa ang halaga ay lalaktawan.
Translated and reviewed by Eric Pareja on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Maaari mong piliin ang pinakamababang antas ng tanong na gusto mong makita:
- 'kritikal' ay para sa mga bagay na maaaring makapinsala sa sistema
kahit hindi pinakikialaman ng gumagamit.
- 'mataas' ay para sa mga bagay na walang katuturan ang default.
- 'kainaman' ay para sa mga pangkaraniwang bagay na makatuturan ang default.
- 'mababa' ay para sa mga bagay na may default na gagana para sa karamihan.
Translated and reviewed by Eric Pareja on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
413 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Tagalog Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aldous Peñaranda, Eric Pareja, Gary, Ron Philip Gutierrez, yavinfour.