Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
12 of 2 results
70.
PURPOSE:
This test will check that you can record and hear audio using a bluetooth audio device
STEPS:
1. Enable the bluetooth headset
2. Click on the bluetooth icon in the menu bar
3. Select 'Setup new device'
4. Look for the device in the list and select it
5. In the device write the PIN code automatically chosen by the wizard
6. The device should pair with the computer
7. Click "Test" to record for five seconds and reproduce in the bluetooth device
VERIFICATION:
Did you hear the sound you recorded in the bluetooth
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
ǓČEL:
Tento test bude kontrolovať, či je možné nahrávať a počúvať zvuk pomocou bluetooth audio zariadenia
KROKY:
1. Zapnite bluetooth headset
2. Kliknite na ikonu bluetooth v panele menu
3. Zvoľte 'Nastavenie nového zariadenia'
4. Vyberte zvolené zariadenie so zoznamu
5. V zariadení napíšte PIN kód, ktorý bol automaticky vybratý sprievodcom
6. Zariadenie by sa malo spárovať s počítačom
7. Kliknite na tlačidlo "Test" pre záznam po dobu piatich sekúnd a prehranie v bluetooth zariadení
OVERENIE:
Počuli ste zvuk nahraný cez bluetooth
Translated and reviewed by Martin Stach on 2012-02-14
Located in ../jobs/bluetooth.txt.in:61
607.
Next
Dalej
Translated and reviewed by Marián Bača on 2010-11-23
Located in ../checkbox_urwid/urwid_interface.py:221 ../checkbox_urwid/urwid_interface.py:297 ../checkbox_urwid/urwid_interface.py:448 ../checkbox_urwid/urwid_interface.py:570
12 of 2 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Marek Štubniak, Marián Bača, Martin Stach, Pavol Klačanský, Peter Mráz.