Browsing Latvian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Latvian guidelines.
1120 of 726 results
11.
Test your system and submit results to Launchpad
(no translation yet)
Located in ../qt/checkbox-qt.desktop.in.h:2
12.
Test to detect audio devices
description
Pārbaudi, lai noteiktu audio ierīces
Translated by Sandis Krutovs on 2012-01-29
Reviewed by Rūdolfs Mazurs on 2012-04-08
Located in ../jobs/audio.txt.in:8
13.
PURPOSE:
This test will check that internal speakers work correctly
STEPS:
1. Make sure that no external speakers or headphones are connected
If testing a desktop, external speakers are allowed
2. Click the Test button to play a brief tone on your audio device
VERIFICATION:
Did you hear a tone?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
MĒRĶIS:
Šis tests pārbaudīs, vai jūsu iekšējie skaļruņi strādā korekti
SOĻI:
1. Pārliecinieties, ka datoram nav pievienoti ārējie skaļruņi vai austiņas
ja testējat darbvirsmas datoru, ārējie skaļruņi ir atļauti
2. Klikšķiniet 'Testēt' pogu, lai atskaņotu īsu toni izmantojot jūsu audio ierīci
PĀRBAUDE:
Vai jūs dzirdējāt toni?
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2012-04-16
Located in ../jobs/audio.txt.in:20
14.
PURPOSE:
HDMI audio interface verification
STEPS:
1. Plug an external HDMI device with sound (Use only one HDMI/DisplayPort interface at a time for this test)
2. Click the Test button
VERIFICATION:
Did you hear the sound from the HDMI device?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Located in ../jobs/audio.txt.in:40
15.
PURPOSE:
DisplayPort audio interface verification
STEPS:
1. Plug an external DisplayPort device with sound (Use only one HDMI/DisplayPort interface at a time for this test)
2. Click the Test button
VERIFICATION:
Did you hear the sound from the DisplayPort device?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Located in ../jobs/audio.txt.in:59
16.
PURPOSE:
This test will check that headphones connector works correctly
STEPS:
1. Connect a pair of headphones to your audio device
2. Click the Test button to play a sound to your audio device
VERIFICATION:
Did you hear a sound through the headphones and did the sound play without any distortion, clicks or other strange noises from your headphones?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
MĒRĶIS:
Šis tests pārbaudīs, vai jūsu austiņu savienotājs strādā korekti
SOĻI:
1. Pievienojiet austiņas jūsu audio ierīcei
2. Klikšķiniet 'Testēt' pogu, lai atskaņotu skaņu izmantojot jūsu audio ierīci
PĀRBAUDE:
Vai jūs dzirdējāt skaņu caur austiņām un vai skaņa tika atskaņota bez kropļojumiem, klikšķiem vai citiem dīvainiem trokšņiem jūsu austiņās?
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2012-04-16
Located in ../jobs/audio.txt.in:78
17.
PURPOSE:
This test will check that recording sound using the onboard microphone works correctly
STEPS:
1. Disconnect any external microphones that you have plugged in
2. Click "Test", then speak into your internal microphone
3. After a few seconds, your speech will be played back to you.
VERIFICATION:
Did you hear your speech played back?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
MĒRĶIS:
Šis tests pārbaudīs, vai skaņu ierakstīšana izmantojot iebūvēto mikrofonu strādā korekti
SOĻI:
1. Atvienojiet jebkuru ārējo mikrofonu, kas pievienots datoram
2. Klikšķiniet 'Testēt' pogu, tad ierunājiet jūsu sistēmas iebūvētajā mikrofonā
3. Pēc dažām sekundēm jums tiks atskaņots jūsu tikko ierunātais teksts
PĀRBAUDE:
Vai jūs atskaņojumā dzirdējāt sevis teikto?
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2012-04-16
Located in ../jobs/audio.txt.in:97
18.
PURPOSE:
This test will check that recording sound using an external microphone works correctly
STEPS:
1. Connect a microphone to your microphone port
2. Click "Test", then speak into the external microphone
3. After a few seconds, your speech will be played back to you
VERIFICATION:
Did you hear your speech played back?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
MĒRĶIS:
Šis tests pārbaudīs, vai skaņu ierakstīšana izmantojot ārējo mikrofonu strādā korekti
SOĻI:
1. Pievienojiet ārējo mikrofonu jūsu datoram
2. Klikšķiniet 'Testēt' pogu, tad ierunājiet ārējā mikrofonā
3. Pēc dažām sekundēm jums tiks atskaņots jūsu tikko ierunātais teksts
PĀRBAUDE:
Vai jūs atskaņojumā dzirdējāt sevis teikto?
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2012-04-16
Located in ../jobs/audio.txt.in:117
19.
PURPOSE:
This test will check that a USB audio device works correctly
STEPS:
1. Connect a USB audio device to your system
2. Click "Test", then speak into the microphone
3. After a few seconds, your speech will be played back to you
VERIFICATION:
Did you hear your speech played back through the USB headphones?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
MĒRĶIS:
Šis tests pārbaudīs, vai USB audio ierīce strādā korekti
SOĻI:
1. Pievienojiet USB audio ierīci jūsu datoram
2. Klikšķiniet 'Testēt' pogu, tad ierunājiet mikrofonā
3. Pēc dažām sekundēm jums tiks atskaņots jūsu tikko ierunātais teksts
PĀRBAUDE:
Vai jūs atskaņojumā dzirdējāt sevis teikto caur USB austiņām?
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2012-04-16
Located in ../jobs/audio.txt.in:135
20.
Play back a sound on the default output and listen for it on the default input.
description
Atskaņot skaņu uz noklusējuma iericu un klausīties to uz noklusējuma ieeju.
Translated by AMM on 2013-01-13
Reviewed by AMM on 2013-01-13
Located in ../jobs/audio.txt.in:149
1120 of 726 results

This translation is managed by Ubuntu Latvian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: AMM, Pēteris Krišjānis, Raivis Dejus, Rūdolfs Mazurs, Sandis Krutovs.