Translations by Raivis Dejus

Raivis Dejus has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

124 of 24 results
1.
System Testing
2009-03-30
Sistēmas testēšana
2.
_Test
2009-03-30
_Tests
3.
_Yes
2009-03-30
_Jā
4.
_No
2009-03-30
_Nē
5.
_Skip this test
2009-03-30
Izlai_st šo testu
6.
Further information:
2009-03-30
Papildus informācija:
9.
_Previous
2009-03-30
Ie_priekšējais
10.
Ne_xt
2009-03-30
Tālā_k
561.
Usage: checkbox [OPTIONS]
2009-03-30
Izmantošana checkbox [OPCIAJS]
562.
Print version information and exit.
2009-03-30
Nodrukā informāciju par programmas versiju un iziet.
594.
yes
2009-03-30
595.
no
2009-03-30
596.
skip
2009-03-30
izlaist
597.
Press any key to continue...
2009-03-30
Lai turpinātu, nospiediet kādu taustiņu...
598.
Please choose (%s):
2009-03-30
Lūdzu izvēlieties (%s):
601.
test
2009-03-30
test
602.
test again
2009-03-30
pārbaudīt vēlreiz
614.
_Test Again
2009-03-30
Pārbaudī_t vēlreiz
623.
_Finish
2009-03-30
_Pabeigt
624.
Gathering information from your system...
2009-03-30
Apkopo informāciju par jūsu sistēmu...
638.
Email address must be in a proper format.
2009-03-30
Epasta adresei jābūt korektā formātā.
639.
Exchanging information with the server...
2009-03-30
Apmaina informāciju ar serveri...
644.
Building report...
2009-03-30
Veido ziņojumu...
692.
Done
2009-03-30
Pabeigts