Translations by AMM

AMM has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

15 of 5 results
5.
_Skip this test
2013-01-13
_Izlaist šo testu
9.
_Previous
2013-01-13
_Iepriekšējais
20.
Play back a sound on the default output and listen for it on the default input.
2013-01-13
Atskaņot skaņu uz noklusējuma iericu un klausīties to uz noklusējuma ieeju.
21.
Collect audio-related system information. This data can be used to simulate this computer's audio subsystem and perform more detailed tests under a controlled environment.
2013-01-13
Savāc audio saistītu sistēmas informāciju. Šos datus var izmantot, lai modelētu šī datora audio apakšsistēma un jāveic sīkākas pārbaudes zem kontrolētu vidu.
29.
Benchmark for each disk
2013-03-12
Benchmarks katram diskam