Browsing Galician translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Galician guidelines.
194203 of 726 results
194.
PURPOSE:
Validate that the battery LED indicated low power
STEPS:
1. Let system run on battery for several hours
2. Monitor battery LED carefully
VERIFICATION:
Does the LED light orange when battery is low?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
PROPÓSITO:
Comprobar que o LED da batería informa da carga baixa.
PASOS:
1. Deixe que o sistema se execute coa batería durante algunhas horas
2. Monitorice o LED da batería coidadosamente
COMPROBACIÓN:
Vólvese a luz do LED laranxa cando a batería está baixa?
Translated by Marcos Lans on 2013-05-28
Located in ../jobs/led.txt.in:59
195.
PURPOSE:
HDD LED verification
STEPS:
1. Select "Test" to write and read a temporary file for a few seconds
2. HDD LED should light when writing to/reading from HDD
VERIFICATION:
Did the HDD LED light?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
PROPÓSITO:
Comprobación do LED do disco duro
PASOS:
1. Seleccione «Probar» para escribir e ler un ficheiro temporal durante uns segundos
2. O LED do disco duro debería iluminarse cando se escribe ou le no disco duro
COMPROBACIÓN:
Iluminouse o LED do disco duro?
Translated by Marcos Lans on 2013-06-13
Located in ../jobs/led.txt.in:71
196.
PURPOSE:
Numeric keypad LED verification
STEPS:
1. Press "Block Num" key to toggle numeric keypad LED
2. Click on the "Test" button to open a window to verify your typing
3. Type using the numeric keypad both when the LED is on and off
VERIFICATION:
1. Numeric keypad LED status should toggle everytime the "Block Num" key is pressed
2. Numbers should only be entered in the keyboard verification window when the LED is on
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
PROPÓSITO:
Comprobación do LED do teclado numérico
PASOS:
1. Prema a tecla de «Bloqueo numérico» para activar o LED do teclado numérico
2. Prema o botón «Probar» para abrir a xanela onde verificar a escritura dos números
3. Escriba usando o teclado numérico co LED acendido e apagado.
COMPROBACIÓN:
1. O estado do LED do teclado numérico debería cambiar cada vez que se preme a tecla de «Bloqueo numérico»
2. Os números deberían introducirse na xanela de verificación unicamente cando o LED está acendido.
Translated by Marcos Lans on 2013-06-26
Located in ../jobs/led.txt.in:83
197.
PURPOSE:
Block cap keys LED verification
STEPS:
1. Press "Block Cap Keys" to activate/deactivate cap keys blocking
2. Cap Keys LED should be switched on/off every time the key is pressed
VERIFICATION:
Did the Cap Keys LED light as expected?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
PROPÓSITO:
Comprobar o LED do bloqueo de maiúsculas
PASOS:
1. Prema a «Tecla de bloqueo de maiúsculas» para activar/desactivar o bloqueo de maiúsculas
2. O LED de bloqueo de maiúsculas debería acenderse e apagarse cada vez que se preme a tecla
COMPROBACIÓN:
Acendeuse o LED de bloqueo de maiúsculas correctamente?
Translated by Marcos Lans on 2013-06-13
Located in ../jobs/led.txt.in:96
198.
PURPOSE:
WLAN LED verification
STEPS:
1. During the keys/wireless test you should have observed the
wireless LED while turning wireless back on.
2. WLAN LED should light or change color when wireless is turned on
VERIFICATION:
Did the WLAN LED turn on or change color as expected?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
PROPÓSITO:
Verificación do LED da rede local WLAN
PASOS:
1. Durante a proba das teclas da conexión sen fíos debeu observar o LED
da conexión sen fíos mentres se acendía a conexión.
2. O LED da WLAN debe iluminarse ou cambiar a cor cando a conexión sen fíos
se acende
COMPROBACIÓN:
Acendeuse o LED da rede WLAN ou cambiou a cor como se agardaba?
Translated by Marcos Lans on 2013-07-05
Located in ../jobs/led.txt.in:108
199.
PURPOSE:
Validate that WLAN LED shuts off when disabled
STEPS:
1. During the keys/wireless test you should have observed the WLAN LED
while performing that test after turning wireless off.
2. WLAN LED should turn off or change color when wireless is turned off
VERIFICATION:
Did the WLAN LED turn off or change color as expected?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
PROPÓSITO:
Verificación do apagado do LED da rede local WLAN
PASOS:
1. Durante a proba das teclas da conexión sen fíos debeu observar o LED
da conexión sen fíos mentres se apagaba a conexión.
2. O LED da WLAN debe apagarse ou cambiar a cor cando a conexión sen fíos
se apaga
COMPROBACIÓN:
Apagaouse o LED da rede WLAN ou cambiou a cor como se agardaba?
Translated by Marcos Lans on 2013-07-05
Located in ../jobs/led.txt.in:121
200.
PURPOSE:
Validate that the Bluetooth LED turns on and off when BT is enabled/disabled
STEPS:
1. Switch bluetooth off from a hardware switch (if present)
2. Switch bluetooth back on
3. Switch bluetooth off from the panel applet
4. Switch bluetooth back on
VERIFICATION:
Did the bluetooth LED turn off and on twice?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
PROPÓSITO:
Comprobar que o LED do Bluetooth se apaga e se acende cando o BT se activa/desactiva
PASOS:
1. Desactive o Bluetooth usando o botón do aparato (se existe)
2. Active de novo o Bluetooth
3. Desactive o Bluetooth desde o miniaplicativo do panel
4. Active de novo o Bluetooth
COMPROBACIÓN:
Apagouse e acendeuse o LED dúas veces?
Translated by Marcos Lans on 2013-06-22
Located in ../jobs/led.txt.in:134
201.
PURPOSE:
Camera LED verification
STEPS:
1. Select Test to activate camera
2. Camera LED should light for a few seconds
VERIFICATION:
Did the camera LED light?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
PROPÓSITO:
Verificación do LED da cámara
PASOS:
1. Seleccione a proba para activar a cámara
2. O LED da cámara debería acenderse durante uns segundos
COMPROBACIÓN:
Prendeuse o LED da cámara?
Translated by Marcos Lans on 2013-05-28
Located in ../jobs/led.txt.in:149
202.
PURPOSE:
Touchpad LED verification
STEPS:
1. Click on the touchpad button or press key combination to enable/disable touchpad button
2. Slide your finger on the touchpad
VERIFICATION:
1. Touchpad LED status should toggle everytime the button is clicked or the key combination is pressed
2. When the LED is on, the mouse pointer should move on touchpad usage
3. When the LED is off, the mouse pointer should not move on touchpad usage
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
PROPÓSITO:
Verificación do LED da área táctil
PASOS:
1. Prema non botón da área táctil ou prema a combinación de teclas que activa/desactiva o botón
2. Pase o dedo pola área táctil
COMPROBACIÓN:
1. O estado do LED da área táctil debería cambiar cada vez que se preme o botón ou a combinación de teclas
2. Cando o LED está prendido, o punteiro do rato debería moverse ao usar a área táctil
3. Cando o LED está apagado, o punteiro do rato non debería moverse ao usar a área táctil
Translated by Marcos Lans on 2013-05-28
Located in ../jobs/led.txt.in:160
203.
PURPOSE:
Wireless (WLAN + Bluetooth) LED verification
STEPS:
1. Make sure WLAN connection is established and Bluetooth is enabled.
2. WLAN/Bluetooth LED should light
3. Switch WLAN and Bluetooth off from a hardware switch (if present)
4. Switch them back on
5. Switch WLAN and Bluetooth off from the panel applet
6. Switch them back on
VERIFICATION:
Did the WLAN/Bluetooth LED light as expected?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
PROPÓSITO:
Comprobación do LED da conexión sen fíos (WLAN+Bluetooth)
PASOS:
1. Asegúrese de que se estabeleceu a conexión WLAN e que o Bluetooth está activado.
2. O LED WLAN/Bluetooth debería estar acendido.
3. Apague o WLAN/Bluetooth desde o botón do computador (se existe).
4. Volva acendelos
5. Apague o WLAN/Bluetooth desde o miniaplicativo do panel
6. Volva acendelos
COMPROBACIÓN:
Acendeuse o LED da conexión WLAN/Bluetooth segundo o agardado?
Translated by Marcos Lans on 2013-05-28
Located in ../jobs/led.txt.in:173
194203 of 726 results

This translation is managed by Ubuntu Galician Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Antón Méixome, Boris Pérez, Brendan Donegan, Daniel Ríos, Fran Diéguez, Jose Luis, LiGNUx, Marcos Lans, Miguel Anxo Bouzada, Samuel Soutullo Sobral, Xosé.