Translations by Fran Diéguez

Fran Diéguez has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 127 results
1.
System Testing
2009-09-27
Comprobación do sistema
2.
_Test
2009-09-27
_Proba
3.
_Yes
2010-01-22
_Sí
2009-09-27
_Si
4.
_No
2009-09-27
_Non
5.
_Skip this test
2009-09-27
_Saltar esta proba
7.
_Select All
2010-03-02
_Seleccionar todo
8.
_Deselect All
2010-03-02
_Deseleccionar todo
9.
_Previous
2009-09-27
_Anterior
10.
Ne_xt
2009-09-27
Se_guinte
12.
Test to detect audio devices
2012-02-19
Proba para detectar os dispositivos de son
17.
PURPOSE: This test will check that recording sound using the onboard microphone works correctly STEPS: 1. Disconnect any external microphones that you have plugged in 2. Click "Test", then speak into your internal microphone 3. After a few seconds, your speech will be played back to you. VERIFICATION: Did you hear your speech played back?
2012-08-31
Copy text PROPÓSITO: Esta prueba comprueba que la grabación de son mediante el micrófono funciona correctamente. PASOS: 1. Desconectar calquera micrófono externo que vostede teña conectado. 2. Pulse «Probar», logo fale no seu micrófono interno. 3. Despois duns segundos, súa gravación se reproducirá. VERIFICACIÓN: Escoitou a súa gravación?
30.
Run gtkperf to make sure that GTK based test cases work
2011-08-24
Execute gtkperf para asegurarse de que as probas baseadas en GTK funcionan
40.
Run Unigine Tropics benchmark
2012-08-31
Executar banco de probas de Unigine Tropics
41.
Run Unigine Heaven benchmark
2012-08-31
Executar banco de probas de Unigine Tropics
42.
Run Lightsmark benchmark
2012-08-31
Executar banco de probas Lightsmark
43.
Run Cachebench Read benchmark
2012-08-31
Executar banco de probas Cachebench Read
44.
Run Cachebench Write benchmark
2012-08-31
Executar banco de probas Cachebench Write
46.
Run Stream Copy benchmark
2012-08-31
Executar banco de probas Stream Copy
47.
Run Stream Scale benchmark
2012-08-31
Executar banco de probas Stream Scale
48.
Run Stream Add benchmark
2012-08-31
Executar banco de probas Stream
49.
Run Stream Triad benchmark
2012-08-31
Executar banco de probas Stream Triad
80.
Test for clock jitter.
2011-09-17
Proba para a fluctuación do reloxo.
81.
Test offlining CPUs in a multicore system.
2011-08-24
Proba a desconexión de CPU nun sistema multinúcleo.
85.
Test if the atd daemon is running when the package is installed.
2011-08-24
Proba se o daemon de atd está executándose cando o paquete está instalado.
86.
Test if the cron daemon is running when the package is installed.
2011-08-24
Proba se o daemon de cron está executándose cando o paquete está instaldo.
87.
Test if the cupsd daemon is running when the package is installed.
2011-08-24
Proba se o daemon de cupsd está executándose cando o paquete está instalado.
88.
Test if the getty daemon is running when the package is installed.
2011-08-24
Proba se o daemon de getty está executándose cando o paquete está instalado.
89.
Test if the init daemon is running when the package is installed.
2011-08-24
Proba se o daemon de init está executándose cando o paquete está instalado.
90.
Test if the klogd daemon is running when the package is installed.
2011-08-24
Proba se o daemon de klogd está executándose cando o paquete está instalado.
91.
Test if the nmbd daemon is running when the package is installed.
2011-08-24
Proba se o daemon de nmb está executándose cando o paquete está instalado.
92.
Test if the smbd daemon is running when the package is installed.
2011-08-24
Proba se o daemon de smbd está executándose cando o paquete está instalado.
93.
Test if the syslogd daemon is running when the package is installed.
2011-08-24
Proba se o daemon de syslog está executándose cando o paquete está instalado.
94.
Test if the udevd daemon is running when the package is installed.
2011-08-24
Proba se o daemon de udevd está executándose cando o paquete está instalado.
95.
Test if the winbindd daemon is running when the package is installed.
2011-08-24
Proba se o daemon de winbindd está executándose cando o paquete está instalado.
96.
Detects and displays disks attached to the system.
2011-09-17
Detecta e mostra os discos conectados ao sistema.
98.
SMART test
2011-08-24
Proba SMART
99.
Maximum disk space used during a default installation test
2011-08-24
Máximo espazo de disco usado durante unha proba de instalación predeterminada
100.
Verify system storage performs at or above baseline performance
2011-08-24
Verifica que o rendemento do almacenamento do sistema estea por enriba do rendemento de referencia.
101.
Verify that storage devices, such as Fibre Channel and RAID can be detected and perform under stress.
2011-08-24
Verifica que os dispositivos de almacenamento, como Fibre Channel e RAID, pódense detectar e empregar baixo estrés.
112.
Floppy test
2011-08-24
Proba de disquete
116.
Test that the X process is running.
2011-08-24
Proba que o proceso de X está en execución.
117.
Test that the X is not running in failsafe mode.
2011-08-24
Proba para saber se X non está funcionando en modo a proba de erros.
119.
Ensure the current resolution meets or exceeds the recommended minimum resolution (800x600). See here for details:
2011-08-24
Asegúrese de que a resolución actual cumpre ou excede a resolución máxima recomendada (800x600). Consulte aquí para máis información:
120.
https://help.ubuntu.com/community/Installation/SystemRequirements
2010-08-23
https://help.ubuntu.com/community/Installation/SystemRequirements
161.
Bootchart information.
2011-08-24
Información da táboa de arrinque.
162.
SATA/IDE device information.
2011-09-17
Información de dispositivos SATA/IDE.
207.
Bluetooth tests
2011-08-24
Probas de Bluetooth
208.
Camera tests
2011-08-24
Probas de cámara
209.
Codec tests
2011-08-24
Probas de códecs