Browsing Hungarian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Hungarian guidelines.
110 of 45 results
125.
Display the list of currently remembered directories. Directories
find their way onto the list with the `pushd' command; you can get
back up through the list with the `popd' command.

Options:
-c[tab]clear the directory stack by deleting all of the elements
-l[tab]do not print tilde-prefixed versions of directories relative
[tab]to your home directory
-p[tab]print the directory stack with one entry per line
-v[tab]print the directory stack with one entry per line prefixed
[tab]with its position in the stack

Arguments:
+N[tab]Displays the Nth entry counting from the left of the list shown by
[tab]dirs when invoked without options, starting with zero.

-N[tab]Displays the Nth entry counting from the right of the list shown by
[tab]dirs when invoked without options, starting with zero.
[tab] represents a tab character. Please write it exactly the same way, [tab], in your translation.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Megjeleníti a jelenleg megjegyzett könyvtárakat. A könyvtárakat a
„pushd” paranccsal lehet a verembe rakni; és a „popd” paranccsal kivenni.

Kapcsolók:
-c[tab]a könyvtárverem törlése az összes elem eltávolításával
-l[tab]a saját könyvtárat ne rövidítse a listázáskor egy tilde (~)
-p[tab]a könyvtárverem kiírása soronként egy elemmel
-v[tab]a könyvtárverem kiírása soronként egy elemmel, a vermen
[tab]belüli pozíció jelölésével

Argumentumok:
+N[tab]N darab bejegyzést jelenít meg az argumentum nélkül a dirs
[tab]által megjelenített listán balról számolva, nullától kezdve.
-N[tab]N darab bejegyzést jelenít meg az argumentum nélkül a dirs
[tab]által megjelenített listán jobbról számolva, nullától kezdve.
Translated by Gabor Kelemen on 2016-01-01
In upstream:
Megjeleníti a jelenleg megjegyzett könyvtárakat. A könyvtárakat a „pushd”
paranccsal lehet a verembe rakni; és a „popd” paranccsal kivenni.

Kapcsolók:
-c a könyvtárverem törlése az összes elem eltávolításával
-l a saját könyvtárat ne rövidítse a listázáskor egy tilde (~)
-p a könyvtárverem kiírása soronként egy elemmel
-v a könyvtárverem kiírása soronként egy elemmel, a vermen
belüli pozíció jelölésével

Argumentumok:
+N N darab bejegyzést jelenít meg az argumentum nélkül a dirs
által megjelenített listán balról számolva, nullától kezdve
-N N darab bejegyzést jelenít meg a listából jobbról számolva
Suggested by Mate Ory on 2010-08-15
Located in builtins/pushd.def:701
126.
Adds a directory to the top of the directory stack, or rotates
the stack, making the new top of the stack the current working
directory. With no arguments, exchanges the top two directories.

Options:
-n[tab]Suppresses the normal change of directory when adding
[tab]directories to the stack, so only the stack is manipulated.

Arguments:
+N[tab]Rotates the stack so that the Nth directory (counting
[tab]from the left of the list shown by `dirs', starting with
[tab]zero) is at the top.

-N[tab]Rotates the stack so that the Nth directory (counting
[tab]from the right of the list shown by `dirs', starting with
[tab]zero) is at the top.

dir[tab]Adds DIR to the directory stack at the top, making it the
[tab]new current working directory.

The `dirs' builtin displays the directory stack.
[tab] represents a tab character. Please write it exactly the same way, [tab], in your translation.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Egy könyvtárat tesz a könyvtárverem tetejére, vagy forgatja a vermet,
az új felső elemmé a jelenlegi munkakönyvtárat téve. Argumentumok
nélkül hívva a két felső könyvtárat cseréli meg.

Kapcsolók:
-n[tab]Ne váltson könyvtárat hozzáadáskor, vagyis csak a
[tab]vermet változtassa.

Argumentumok:
+N[tab]Úgy forgatja a vermet, hogy az N-edik könyvtár (0-tól
[tab]kezdve, a „dirs” által kiírt listán balról számolva)
[tab]kerüljön a verem tetejére.

-N[tab]Úgy forgatja a vermet, hogy az N-edik könyvtár (0-tól
[tab]kezdve, a „dirs” által kiírt listán jobbról számolva)
[tab]kerüljön a verem tetejére.

dir[tab]A verem tetejére helyezi KTÁR könyvtárat, és ugyanezt
[tab]állítja be új munkakönyvtárnak.

A „dirs” beépített parancs listázza a könyvtárvermet.
Translated by Gabor Kelemen on 2016-01-01
In upstream:
Egy könyvtárat tesz a könyvtárverem tetejére, vagy forgatja a vermet, az új
felső elemmé a jelenlegi munkakönyvtárat téve. Argumentumok nélkül hívva a
két felső könyvtárat cseréli meg.

Kapcsolók:
-n Ne váltson könyvtárat hozzáadáskor, vagyis csak a
vermet változtassa.

Argumentumok:
+N Úgy forgatja a vermet, hogy az N-edik könyvtár (0-tól
kezdve, a „dirs” által kiírt listán balról számolva)
kerüljön a verem tetejére.

-N Úgy forgatja a vermet, hogy az N-edik könyvtár (0-tól
kezdve, a „dirs” által kiírt listán jobbról számolva)
kerüljön a verem tetejére.

dir A verem tetejére helyezi KTÁR könyvtárat, és ugyanezt
állítja be új munkakönyvtárnak.

A „dirs” beépített parancs listázza a könyvtárvermet.
Suggested by Mate Ory on 2010-08-15
Located in builtins/pushd.def:723
127.
Removes entries from the directory stack. With no arguments, removes
the top directory from the stack, and changes to the new top directory.

Options:
-n[tab]Suppresses the normal change of directory when removing
[tab]directories from the stack, so only the stack is manipulated.

Arguments:
+N[tab]Removes the Nth entry counting from the left of the list
[tab]shown by `dirs', starting with zero. For example: `popd +0'
[tab]removes the first directory, `popd +1' the second.

-N[tab]Removes the Nth entry counting from the right of the list
[tab]shown by `dirs', starting with zero. For example: `popd -0'
[tab]removes the last directory, `popd -1' the next to last.

The `dirs' builtin displays the directory stack.
[tab] represents a tab character. Please write it exactly the same way, [tab], in your translation.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Elemeket vesz ki a könyvtárveremből. Argumentumok nélkül kiveszi a
legfelső elemet, és a kivett elemre állítja az új munkakönyvtárat.

Kapcsolók:
-n[tab]Ne váltson könyvtárat eltávolításkor, vagyis csak a vermet
[tab]változtassa.

Argumentumok:
+N[tab]Eltávolítja az N-edik elemet a „dirs” által kiírt listán,
[tab]nullától, balról számolva. Pl. a „popd +0” az első, míg a
[tab]„popd +1” a második könyvtárat távolítja el.
-N[tab]Eltávolítja az N-edik elemet a „dirs” által kiírt listán,
[tab]nullától, jobbról számolva. Pl. a „popd -0” az utolsó,
[tab]a „popd -1” az utolsó előtti könyvtárat távolítja el.

A „dirs” beépített parancs listázza a könyvtárvermet.
Translated by Gabor Kelemen on 2016-01-01
In upstream:
Elemeket vesz ki a könyvtárveremből. Argumentumok nélkül kiveszi a legfel-
ső elemet, és a kivett elemre állítja az új munkakönyvtárat.

Kapcsolók:
-n Ne váltson könyvtárat eltávolításkor, vagyis csak a vermet
változtassa.

Argumentumok:
+N Eltávolítja az N-edik elemet a „dirs” által kiírt listán, nullá-
tól, balról számolva. Pl. a „popd +0” az első, míg a „popd +1” a
könyvtárat távolítja el.
-N Eltávolítja az N-edik elemet a „dirs” által kiírt listán, nullá-
tól, jobbról számolva. Pl. a „popd -0” az utolsó, a „popd -1” az
utolsó előtti könyvtárat távolítja el.

A „dirs” beépített parancs listázza a könyvtárvermet.
Suggested by Mate Ory on 2010-08-15
Located in builtins/pushd.def:748
301.
Usage:[tab]%s [GNU long option] [option] ...
[tab]%s [GNU long option] [option] script-file ...
[tab] represents a tab character. Please write it exactly the same way, [tab], in your translation.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Használat:[tab]%s [GNU hosszú kapcsoló] [kapcsoló] ...
[tab]%s [GNU hosszú kapcsoló] [kapcsoló] parancsfájl ...
Translated by Gabor Kelemen on 2016-01-01
In upstream:
Használat: %s [GNU hosszú kapcsoló] [kapcsoló] ...
%s [GNU hosszú kapcsoló] [kapcsoló] parancsfájl ...
Suggested by Mate Ory on 2010-08-15
Located in shell.c:1981
397.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
A licenc GPLv3+: a GNU GPL 3. vagy újabb változata
<http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Translated by Gabor Kelemen on 2016-01-01
In upstream:
A licenc GPLv3+: a GNU GPL 3. vagy újabb változata <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Suggested by Mate Ory on 2010-08-15
Located in version.c:47 version2.c:47
440.
read [-ers] [-a array] [-d delim] [-i text] [-n nchars] [-N nchars] [-p prompt] [-t timeout] [-u fd] [name ...]
read [-ers] [-a tömb] [-d elválasztó] [-i szöveg] [-n szám] [-N szám] [-p prompt] [-t időkeret] [-u fd] [név ...]
Translated by Gabor Kelemen on 2016-01-01
In upstream:
read [-ers] [-a tömb] [-d elválasztó] [-i szöveg] [-n nchars] [-N nchars] [-p prompt] [-t időkeret] [-u fd] [név ...]
Suggested by Mate Ory on 2010-08-15
Located in builtins.c:138
450.
test [expr]
test [kifejezés]
Translated by Gabor Kelemen on 2016-01-01
In upstream:
test [expr]
Suggested by Mate Ory on 2010-08-15
Located in builtins.c:160
473.
variables - Names and meanings of some shell variables
variables - Néhány parancsértelmező-változó neve és jelentése
Translated by Gabor Kelemen on 2016-01-01
In upstream:
variables - Néhány változó neve és jelentése
Suggested by Mate Ory on 2010-08-15
Located in builtins.c:212
487.
Exit for, while, or until loops.

Exit a FOR, WHILE or UNTIL loop. If N is specified, break N enclosing
loops.

Exit Status:
The exit status is 0 unless N is not greater than or equal to 1.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Kilépés a for, while vagy until ciklusokból.

Kilépés egy FOR, WHILE vagy UNTIL ciklusból. Ha N meg van adva, akkor N
egymásba ágyazott ciklusból lép ki.

Kilépési kód:
A kilépési kód 0, ha N >= 1.
Translated by Gabor Kelemen on 2016-01-01
In upstream:
Kilép a for, while vagy until ciklusokból.

Kilép egy FOR, WHILE vagy UNTIL ciklusból. Ha N meg van adva, akkor N
egymásba ágyazott ciklusból lép ki.

Kilépési kód:
A kilépési kód 0, ha N >= 1.
Suggested by Mate Ory on 2010-08-15
Located in builtins.c:330
488.
Resume for, while, or until loops.

Resumes the next iteration of the enclosing FOR, WHILE or UNTIL loop.
If N is specified, resumes the Nth enclosing loop.

Exit Status:
The exit status is 0 unless N is not greater than or equal to 1.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
A for, while vagy until ciklus újrakezdése.

A következő iterációtól folytatja a FOR, WHILE vagy UNTIL ciklust.
Ha N meg van adva, akkor N egymásba ágyazott ciklusból lép ki.

Kilépési kód:
A kilépési kód 0, ha N >= 1.
Translated by Gabor Kelemen on 2016-01-01
In upstream:
Újrakezdi a for, while vagy until ciklust.

A következő iterációtól folytatja a FOR, WHILE vagy UNTIL ciklust.
If N is specified, resumes the Nth enclosing loop.
Ha N meg van adva, akkor N egymásba ágyazott ciklusból lép ki.

Kilépési kód:
A kilépési kód 0, ha N >= 1.
Suggested by Mate Ory on 2010-08-15
Located in builtins.c:342
110 of 45 results

This translation is managed by Ubuntu Hungarian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Gabor Kelemen, Gabor Kelemen, Gábor István, Karoly Gossler, Mate Ory, Molditz György, Robert Roth, Úr Balázs.