Translations by tekrei

tekrei has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 80 results
20.
No packages found
2007-01-29
Paket bulunamadı
26.
Pinned packages:
2007-01-29
Sabitlenmiş paketler:
31.
Package pin:
2007-01-29
Paket sabitleme:
53.
DB was corrupted, file renamed to %s.old
2007-02-02
Veritabanı bozuk, dosya adı %s.old olarak değiştirildi
57.
Failed to stat %s
2007-01-29
%s durum bilgisi (stat) alınamadı
59.
Unable to get a cursor
2007-01-29
İmleç alınamıyor
61.
W: Unable to stat %s
2007-01-29
W: %s durum bilgisi (stat) alınamıyor
69.
Failed to readlink %s
2007-01-29
%s bağlantı okuması (readlink) başarılamadı
70.
Failed to unlink %s
2007-01-29
%s bağlantı koparma (unlink) başarılamadı
71.
*** Failed to link %s to %s
2007-01-29
*** %s'ten %s'e bağ oluşturma başarılamadı
75.
%s maintainer is %s not %s
2007-01-29
%s bakıcısı %s, %s değil
78.
realloc - Failed to allocate memory
2007-01-29
realloc - Bellek ayırma yapılamadı
84.
Unknown compression algorithm '%s'
2007-01-29
Bilinmeyen sıkıştırma algoritması '%s'
85.
Compressed output %s needs a compression set
2007-01-29
Sıkıştırılmış %s çıktısı bir sıkıştırma kümesine ihtiyaç duymaktadır.
86.
Failed to create IPC pipe to subprocess
2007-01-29
Altsürece IPC borusu (pipe) yaratma işlemi gerçekleştirilemedi
87.
Failed to create FILE*
2007-01-29
FILE* yaratılamadı
88.
Failed to fork
2007-01-29
Çatallama (fork) yapılamadı
89.
Compress child
2007-01-29
Çocuğu sıkıştır
90.
Internal error, failed to create %s
2007-01-29
İç hata, %s yaratılamadı
91.
IO to subprocess/file failed
2007-01-29
Altsürece/dosyaya IO işlemi başarısız oldu
92.
Failed to read while computing MD5
2007-01-29
MD5 hesaplanırken okuma başarısız oldu
93.
Problem unlinking %s
2007-01-29
%s bağını koparmada (unlink) hata
94.
Failed to rename %s to %s
2007-01-29
%s, %s olarak yeniden adlandırılamadı
95.
Y
2007-01-29
Y
97.
Regex compilation error - %s
2007-01-29
Regex derleme hatası - %s
98.
The following packages have unmet dependencies:
2007-01-29
Aşağıdaki paketler karşılanmamış bağımlılıklara sahip:
99.
but %s is installed
2007-01-29
ama %s kurulu
100.
but %s is to be installed
2007-01-29
ama %s kurulacak
101.
but it is not installable
2007-01-29
ama kurulabilir değil
102.
but it is a virtual package
2007-01-29
ama o bir sanal paket
103.
but it is not installed
2007-01-29
ama kurulu değil
104.
but it is not going to be installed
2007-01-29
ama kurulmayacak
106.
The following NEW packages will be installed:
2007-01-29
Aşağıdaki YENİ paketler kurulacak:
107.
The following packages will be REMOVED:
2007-01-29
Aşağıdaki paketler KALDIRILACAK:
108.
The following packages have been kept back:
2007-01-29
Aşağıdaki paketler eski sürümde tutulacak:
109.
The following packages will be upgraded:
2007-01-29
Aşağıdaki paketler yükseltilecek:
110.
The following packages will be DOWNGRADED:
2007-01-29
Aşağıdaki paketlerin ÖNCEKİ SÜRÜMLERİ yüklenecek:
111.
The following held packages will be changed:
2007-01-29
Aşağıdaki eski sürümde tutulmuş paketler değiştirilecek:
112.
%s (due to %s)
2007-01-29
%s (%s yüzünden)
113.
WARNING: The following essential packages will be removed. This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!
2007-01-29
UYARI: Aşağıdaki temel paketler kaldırılacak. Bu işlem ne yaptığınızı tam olarak bilmiyorsanız YAPILMAMALIDIR!
114.
%lu upgraded, %lu newly installed,
2007-01-29
%lu yükseltildi, %lu yeni kuruldu,
116.
%lu downgraded,
2007-01-29
%lu alt sürüme çekildi,
117.
%lu to remove and %lu not upgraded.
2007-01-29
%lu kaldırılacak ve %lu yükseltilmeyecek.
118.
%lu not fully installed or removed.
2007-01-29
%lu tam olarak kurulmadı veya kaldırılmadı.
121.
Package %s is a virtual package provided by:
2007-02-03
%s paketi sanal bir pakettir, bu paketi sağlayan:
122.
[Installed]
2007-02-03
[Kuruldu]
124.
You should explicitly select one to install.
2007-02-03
Açıkça kurulacak olanı seçmelisiniz.
130.
Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.
2007-02-03
%s atlanıyor, zaten kurulu ve güncelleme seçilmemiş.
133.
%s is already the newest version.
2007-02-03
%s zaten en yeni sürümde.
137.
Package %s is not installed, so not removed
2007-02-03
%s paketi kurulu değil, dolayısıyla kaldırılmadı