Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
251259 of 259 results
251.
Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]

apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is used
to indicate what kind of file it is.

Options:
-h This help text
-s Use source file sorting
-c=? Read this configuration file
-o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Bruk: apt-sortpkgs [innstillinger] fil1 [fil2 ...]

apt-sortpkgs er et enkelt redskap til å sortere pakkefiler. Innstillingen
-s brukes til å angi hvilken filtype det er.

Innstillinger:
-h Denne hjelpeteksten
-s Bruk filsortering
-c=? Les denne innstillingsfila.
-o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
Translated and reviewed by Hans Fredrik Nordhaug
Suggestions:
Bruk: apt-sortpkgs [val] fil1 [fil2 ...]

apt-sortpkgs er eit enkelt verktøy for å sortera pakkefiler. Innstillinga
-s vert brukt til å velja kva for ein type fil det er snakk om.

Val:
-h Vis denne hjelpeteksten.
-s Bruk kjeldefilsortering.
-c=? Les denne oppsettsfila.
-o=? Set ei vilkårleg innstilling, t.d. «-o dir::cache=/tmp».
Norwegian Nynorsk apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Håvard Korsvoll
Located in cmdline/apt-sortpkgs.cc:150
252.
Bad default setting!
Feil standardinnstilling!
Translated and reviewed by Hans Fredrik Nordhaug
Suggestions:
Dårleg standardinnstilling
Norwegian Nynorsk apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Håvard Korsvoll
Located in dselect/install:33
253.
Press enter to continue.
Trykk «Enter» og fortsett
Translated and reviewed by Hans Fredrik Nordhaug
Suggestions:
Trykk Enter for å halda fram.
Norwegian Nynorsk apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Håvard Korsvoll
Located in dselect/install:51 dselect/install:83 dselect/install:87 dselect/install:94 dselect/install:105 dselect/update:45
254.
Do you want to erase any previously downloaded .deb files?
Vil du slette evt. tidligere nedlastede .deb-filer?
Translated and reviewed by Åka Sikrom
In upstream:
Vil du slettet alle tidligere nedlastede .deb-filer?
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug
Located in dselect/install:92
255.
Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed
Det oppstod feil ved utpakking. Setter nå opp de installerte pakkene.
Translated and reviewed by Åka Sikrom
In upstream:
Feil oppstod ved utpakkinga. Setter nå opp de installerte pakkene.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug
Located in dselect/install:102
256.
will be configured. This may result in duplicate errors
Det kan lede til fordobling av feil eller feil forårsaket av
Translated by Hans Fredrik Nordhaug
Located in dselect/install:103
257.
or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors
manglende forutsetninger. Det er greit, bare de nevnte feilene er
Translated and reviewed by Hans Fredrik Nordhaug
Suggestions:
krav som ikkje er oppfylte. Det gjer ikkje noko, berre feila ovanfor
Norwegian Nynorsk apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Håvard Korsvoll
Located in dselect/install:104
258.
above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again
av betydning. Sett dem i stand dem og kjør [I]nstall igjen.
Translated and reviewed by Hans Fredrik Nordhaug
Suggestions:
er viktige. Rett opp dei feila og [i]nstaller på nytt.
Norwegian Nynorsk apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Håvard Korsvoll
Located in dselect/install:105
259.
Merging available information
Fletter tilgjengelig informasjon
Translated and reviewed by Hans Fredrik Nordhaug
Suggestions:
Flettar informasjon om tilgjengelege pakkar
Norwegian Nynorsk apt in Ubuntu Utopic package "apt" by Håvard Korsvoll
Located in dselect/update:30
251259 of 259 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6675636b796f75, Aleksander Blomskøld, Halvor Lyche Strandvoll, Hans Fredrik Nordhaug, Hans Petter Birkeland, Kada, Kjetil Birkeland Moe, Morten Mytting Wang, Petter Reinholdtsen, Thor K. H., Tor Harald Thorland, bjaanes, Åka Sikrom, Øivind Hoel.