Translations by Hans Fredrik Nordhaug

Hans Fredrik Nordhaug has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

251258 of 258 results
252.
Bad default setting!
2006-03-20
Feil standardinnstilling!
253.
Press enter to continue.
2006-03-20
Trykk «Enter» og fortsett
254.
Do you want to erase any previously downloaded .deb files?
2008-12-29
Vil du slettet alle tidligere nedlastede .deb-filer?
255.
Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed
2010-09-07
Feil oppstod ved utpakkinga. Setter nå opp de installerte pakkene.
256.
will be configured. This may result in duplicate errors
2010-09-07
Det kan lede til fordobling av feil eller feil forårsaket av
257.
or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors
2006-03-20
manglende forutsetninger. Det er greit, bare de nevnte feilene er
258.
above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again
2006-03-20
av betydning. Sett dem i stand dem og kjør [I]nstall igjen.
259.
Merging available information
2006-03-20
Fletter tilgjengelig informasjon