Translations by İbrahim Çelik

İbrahim Çelik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1397 results
1.
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License
2012-11-22
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır.
2012-11-22
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır.
2012-11-22
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır.
2.
This work is licensed under a <_:link-1/>.
2012-11-22
Bu çalışma <_:link-1/> kapsamında lisanslanmıştır.
3.
translator-credits
2014-02-14
Launchpad Contributions: Aliyar Güneş https://launchpad.net/~aliyargunes Berat Alp Erbil https://launchpad.net/~beratalp Burak Keskin https://launchpad.net/~burakeskin89 Coşkun ÇAKIR https://launchpad.net/~coskuncakir Doug Smythies https://launchpad.net/~dsmythies Emre AYTAÇ https://launchpad.net/~eaytac Hasan Yılmaz https://launchpad.net/~hasanyilmaz Irmak Bıçakçıgil https://launchpad.net/~irmak Jeremy Bicha https://launchpad.net/~jbicha Kaan Y. https://launchpad.net/~mr-kxyzup Kadir Can ÇELİK https://launchpad.net/~kadircancelik Kevin Godby https://launchpad.net/~godbyk Matthew East https://launchpad.net/~mdke Murat DOGANCAY https://launchpad.net/~mdogancay Sinan Ateş https://launchpad.net/~sinanates Volkan Gezer https://launchpad.net/~volkangezer alp eren özalp https://launchpad.net/~alperenoz93 ferhat karahan https://launchpad.net/~ferhatkaankarahan hasansan https://launchpad.net/~hasancakir83 hatalar205 https://launchpad.net/~hatalar205linux kulkke https://launchpad.net/~kulkke torphiqua https://launchpad.net/~ibrahimtosun90 uMiT https://launchpad.net/~umitbalkan ubuntuki https://launchpad.net/~aleverzurumlu yasin özdemir https://launchpad.net/~serenler07 Ömer Özel https://launchpad.net/~ozelomer-h İbrahim Çelik https://launchpad.net/~ibrahimcelik89 Şâkir Aşçı https://launchpad.net/~sakirasci
7.
Ignore quickly-repeated key presses of the same key.
2012-05-06
Aynı tuşa hızlıca art arda basmaları yoksay.
8.
Turn on bounce keys
2012-05-06
Sıçrama tuşlarını açın
9.
Turn on <em>bounce keys</em> to ignore key presses that are rapidly repeated. For example, if you have hand tremors which cause you to press a key multiple times when you only want to press it once, you should turn on bounce keys.
2012-03-26
Hızlı şekilde tekrarlanan tuşa basmaları yok saymak için <em>sıçrama tuşları</em>'nı etkinleştirin. Mesela, bir tuşa sadece bir kere basmak istediğinizde birden fazla defa basmanıza neden olan el titremeniz varsa sıçrama tuşlarını açmalısınız.
10.
Click the icon at the very right of the <gui>menu bar</gui> and select <gui>System Settings</gui>.
2012-05-06
<gui>Menü çubuğu</gui>'nun en sağındaki simgeye tıklayın ve <gui>Sistem Ayarları</gui>'nı seçin.
11.
Open <gui>Universal Access</gui> and select the <gui>Typing</gui> tab.
2012-05-06
<gui>Evrensel Erişim</gui>'i açın ve <gui>Yazma</gui> sekmesini seçin.
12.
Switch <gui>Bounce Keys</gui> on.
2012-03-26
<gui>Sıçama Tuşları</gui>'nı açın
20.
Open <gui>Universal Access</gui> and select the <gui>Seeing</gui> tab.
2012-10-28
<gui>Evrensel Erişim</gui>'i açın ve <gui>Görme</gui> sekmesini seçin.
21.
Switch <gui>High Contrast</gui> to <gui>ON</gui>.
2013-11-23
<gui>Yüksek Karşıtlık</gui> seçeneğini <gui>AÇIK</gui> duruma getirin.
22.
The Hover Click (Dwell Click) feature allows you to click by holding the mouse still.
2012-05-06
Durağan Tıklama özelliği, fareyi sabit tutarak tıklamanızı sağlar.
2012-03-26
23.
Simulate clicking by hovering
2012-03-26
Üzerinden geçerek tıklama benzetimi yapın
24.
You can click or drag simply by hovering your mouse pointer over a control or object on the screen. This is useful if you find it difficult to move the mouse and click at the same time. This feature is called Hover Click or Dwell Click.
2012-05-06
Fare imlecinizi bir düğme ya da nesne üzerinde sabit tutarak tıklayabilir ya da sürükleyebilirsiniz. Bu özellik, aynı anda fareyi hem hareket ettirip hem de tıklamakta zorlanıyorsanız yararlıdır. Bu özelliğe Durağan Tıklama denmektedir.
25.
When Hover Click is enabled, you can move your mouse pointer over a control, let go of the mouse, and then wait for a while before the button will be clicked for you.
2012-05-06
Durağan Tıklama etkinleştirilmiş durumdayken fare imlecinizi bir düğme üzerine getirin, fareyi bırakın ve sonra düğme sizin için tıklanıncaya kadar biraz bekleyin.
27.
Open <gui>Universal Access</gui> and select the <gui>Pointing and Clicking</gui> tab.
2012-05-10
<gui>Evrensel Erişim</gui>'i açın ve <gui>İşaretleme ve Tıklama</gui> sekmesini seçin.
28.
Switch <gui>Hover Click</gui> on.
2012-05-10
<gui>Durağan Tıklama</gui>'yı açın.
29.
The <gui>Hover Click</gui> window will open, and will stay above all of your other windows. You can use this to choose what sort of click should happen when you hover. For example, if you select <gui>Secondary Click</gui>, you will right-click when you hover. After you double-click, right-click, or drag, you will be automatically returned to clicking.
2012-05-10
<gui>Durağan Tıklama</gui> penceresi açılacak ve diğer tüm pencerelerinizin üstünde kalacak. Bunu, fareyi sabit tuttuğunuzda ne tür bir tıklama yapılacağını seçmek için kullanabilirsiniz. Mesela, eğer <gui>İkincil Tıklama</gui>'yı seçerseniz, fareyi sabit tuttuğunuzda sağ tık yaparsınız. Çift tık, sağ tık ya da sürükleme yaptıktan sonra otomatik olarak tıklamaya döndürüleceksiniz.
31.
Adjust the <gui>Delay</gui> setting to change how long you have to hold the mouse pointer still before clicking.
2012-05-10
Tıklamadan önce fare imlecini ne kadar süreyle sabit tutmanız gerektiğini değiştirmek için <gui>Gecikme</gui>'yi ayarlayın.
32.
You don't need to hold the mouse perfectly still when hovering to click. The pointer is allowed to move a little bit and will still click after a while. If it moves too much, however, the click will not happen.
2012-05-10
Tıklama için sabit tutarken fareyi kusursuzca hareketsiz tutmanız gerekmez. İmlec biraz oynayabilir ve yine de bir süre sonra tıklayacaktır. Ama, çok fazla hareket ederse tıklama gerçekleşmez.
33.
Adjust the <gui>Motion threshold</gui> setting to change how much the pointer can move and still be considered to be hovering.
2012-05-10
Farenin hareket etmesine rağmen sabit algılanması hassaslığını değiştirmek için <gui>Hareket Eşiği</gui>'ni ayarlayın.
37.
Switch <gui>Large Text</gui> to <gui>ON</gui>.
2013-11-23
<gui>Büyük Metin</gui> seçeneğini <gui>AÇIK</gui> duruma getirin.
38.
In many apps, you can increase the text size at any time by pressing <keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq>. To reduce the text size, press <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>.
2012-02-25
Pek çok uygulamada metin boyutunu <keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq>'e basarak istediğiniz zaman artırabilirsiniz. Metin boyutunu düşürmek için <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>'e basın.
2012-02-22
Pek çok uygulamada metin boyutunu <keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq>e basarak istediğiniz zaman artırabilirsiniz. Metin boyutunu düşürmek için <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>e basın.
39.
<link xref="a11y#vision">Seeing</link>, <link xref="a11y#sound">hearing</link>, <link xref="a11y#mobility">mobility</link>, <link xref="a11y-braille">braille</link>…
2012-10-28
<link xref="a11y#vision">Görme</link>, <link xref="a11y#sound">işitme</link>, <link xref="a11y#mobility">hareketlilik</link>, <link xref="a11y-braille">braille</link>…
41.
The Unity desktop includes assistive technologies to support users with various impairments and special needs, and to interact with common assistive devices. Many accessibility features can be accessed from the <gui>Universal Access</gui> section of <gui>System Settings</gui>.
2012-10-28
Unity masaüstü, genel yardımcı aygıtlarla etkileşime girmek ve çeşitli engelleri ve özel ihtiyaçları olan kullanıcıları desteklemek için yardımcı teknolojiler barındırır. Erişilebilirlik özelliklerinin çoğuna <gui>Sistem Ayarları</gui>'nın <gui>Evrenel Erişim</gui> bölümünden ulaşılabilir.
42.
The GNOME desktop includes assistive technologies to support users with various impairments and special needs, and to interact with common assistive devices. Many accessibility features can be accessed from the accessibility menu in the top bar.
2012-10-29
GNOME, genel yardımcı aygıtlarla etkileşime girmek ve çeşitli engelleri ve özel ihtiyaçları olan kullanıcıları desteklemek için yardımcı teknolojiler sağlar. Erişilebilirlik özelliklerininin çoğuna üst çubuktaki erişilebilirlik menüsünden ulaşılabilir.
43.
Visual impairments
2012-02-22
Görsel bozukluklar
44.
Blindness
2012-05-10
Körlük
45.
Low vision
2012-02-24
Düşük görüş
48.
Hearing impairments
2012-02-22
Duyma bozuklukları
49.
Mobility impairments
2012-03-27
Hareketlilik bozuklukları
51.
Clicking and dragging
2012-02-22
Tıklama ve sürükleme
53.
2012
2012-07-12
2012
54.
Press and hold the left mouse button to right-click.
2012-03-02
Sağ tık için farenin sol tuşuna basılı tutun.
55.
Simulate a right mouse click
2012-02-24
Fare sağ tık benzetimi yapın
56.
You can right-click by holding down the left mouse button. This is useful if you find it difficult to move your fingers individually on one hand, or if your pointing device only has a single button.
2012-03-02
Farenin sol tuşuna basılı tutarak sağ tık yapabilirsiniz. Bu, bir elinizdeki parmaklarınızı tek başına oynatmayı zor buluyorsanız ya da işaret aygıtınızda sedece bir tek düğme varsa yararlı olur.
57.
Switch <gui>Simulated Secondary Click</gui> on.
2012-03-27
<gui>Benzetimli İkincil Tıklama</gui>'yı açın
58.
You can change how long you must hold down the left mouse button before it is registered as a right click. On the <gui>Pointing and Clicking</gui> tab, change the <gui>Acceptance delay</gui> under <gui>Simulated Secondary Click</gui>.
2012-10-29
Sağ tık olarak algılanması için farenin sol tuşuna ne kadar basılı tutmanız geretiğini değiştirebilirsiniz. <gui>İşaretleme ve Tıklama</gui> sekmesinden <gui>İkinci Tıklama Sayılması</gui>'nın altındaki <gui>Kabul Gecikmesi</gui>'ni değiştirin.
59.
To right-click with simulated secondary click, hold down the left mouse button where you would normally right-click, then release. The pointer fills with blue as you hold down the left mouse button. Once it is entirely blue, release the mouse button to right-click.
2012-10-29
İkinci Tıklama Sayılması özelliğiyle sağ tıklama yapmak için farenin sol tuşunu normalde sağ tıklama yapacağınız yerde basılı tutun ve ssonra serbest bırakın. Siz farenin sol tuşunu basılı tutarken işaretçi mavi renkle dolar. Tamamem mavi olduğunda sağ tıklama yapmak için tuşu serbest bırakın.
60.
Some special pointers, such as the resize pointers, do not change colors. You can still use simulated secondary click as normal, even if you don't get visual feedback from the pointer.
2012-10-29
Yeniden boyutlandırma işaretçileri gibi bazı özel işaretçiler renk değiştirmez. İşaretçiden görsel geribildirim almasanız da ikinci tıklama say özelliğini normal olarak kullanabilirsiniz.
61.
If you use <link xref="mouse-mousekeys">Mouse Keys</link>, this also allows you to right-click by holding down the <key>5</key> key on your keypad.
2012-10-16
Eğer <link xref="mouse-mousekeys">Fare Tuşları</link>'nı kullanıyorsanız, bu klavyenizdeki <key>5</key> tuşuna basılı tutarak sağ tıklama yapmanızı sağlar.
63.
Use the <app>Orca</app> screen reader to speak the user interface.
2012-05-10
Kullanıcı arayüzünü konuşturmak için <app>Orca</app> ekran okuyucuyu kullanın.
2012-02-24
Kullanıcı arayüzüyle konuşmak için <app>Orca</app> ekran okuyucuyu kullanın.
66.
Have a delay between a key being pressed and that letter appearing on the screen.
2012-02-24
Bir tuşa basmayla harfin ekranda görüntülenmesi arasında bir gecikme olsun.
67.
Turn on slow keys
2012-03-28
Yavaş tuşları aç
68.
Turn on <em>slow keys</em> if you would like there to be a delay between pressing a key and that letter being displayed on the screen. This means that you have to hold down each key you want to type for a little while before it appears. Use slow keys if you accidentally press several keys at a time when you type, or if you find it difficult to press the right key on the keyboard first time.
2012-03-28
Bir tuşa basılmasıyla harfin ekranda görüntülenmesi arasında bir gecikme olmasını istiyorsanız <em>yavaş tuşlar</em>'ı açın. Bu, yazmak istediğiniz her harf görüntülenmeden önce her tuşu kısa bir süre basılı tutmanız gerektiği anlamına gelir. Yazarken yanlışlıkla birkaç tuşa birden basıyorsanız ya da ilk seferinde klavyedeki doğru tuşa basmayı zor buluyorsanız yavaş tuşları kullanın.