Translations by xapoh

xapoh has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
~
If you have an existing Ubuntu single sign on account, that is now called your Ubuntu One account.
2014-02-22
Pokiaľ už máte existujúce jednotné prihlásenie na Ubuntu účet, to sa teraz nazýva Ubuntu One účet.
~
Ubuntu One is the single account you use to log in to all services and sites related to Ubuntu.
2014-02-22
Ubuntu One je jediný účet, ktorý potrebujete na prihlásenie sa ku všetkým službám a stránkam súvisiacim s Ubuntu.
~
Get new apps from the Software Center, store files in your personal cloud, buy tracks from the Music Store, manage your payments and subscriptions - you decide which services you need.
2014-02-22
Získajte nové aplikácie zo softvérového centra, uložte súbory vo svojom osobnom cloude, nakúpte pesničky z hudobného obchodu, spravujte svoje platby a predplatné - Vy rozhodujete aké služby potrebujete.
~
There is no internet connection. To be able to create an account or to log in to Ubuntu One, you need to be connected to the internet.
2014-02-22
Nie ste pripojený k Internetu. Potrebujete byť pripojený na Internet, v opačnom prípade nie je možné vytvoriť účet, alebo sa prihlásiť k Ubuntu One účtu.
~
I am a new Ubuntu One user.
2014-02-22
Som novým používateľom Ubuntu One.
~
Please tell us your name and choose a password:
2014-02-22
Prosím, povedzte nám Vaše meno a zvoľte si heslo:
~
Cloud
2014-02-22
Cloud
~
Please type your email:
2014-02-22
Prosím, napíšte svoj e-mail:
~
Photos
2014-02-22
Fotografie
~
Ubuntu One email
2014-02-22
Ubuntu One e-mail
~
Log in later
2014-02-22
Prihláste sa neskôr
~
Register later
2014-02-22
Registrujte sa neskôr
~
Apps
2014-02-22
Aplikácie
~
Music
2014-02-22
Hudba
~
One account to log in to everything on Ubuntu
2014-02-22
Jeden účet na prihlásenie k všetkému v Ubuntu
~
Error loging into the account
2014-02-22
Chyba pri prihlasovaní k účtu
~
Error registering account
2014-02-22
Chyba pri registrácii účtu
26.
At least 8 characters password
2014-02-22
Heslo obsahujúce minimálne 8 znakov
27.
Retype password
2014-02-22
Znova prepíšte heslo