Browsing Nepali translation

7 of 274 results
7.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
Type: text
Description
तपाईले प्रणाली निर्माता ढाँचाबाट प्रतिस्थापन गरिरहनु भएको छ। कृपया प्रणालीहरूको समूहलाई अपूर्व नाम दिनुहोस्। यो नाम प्रतिस्थापित प्रणालीहरूमा वचत गरिन्छ र त्रुटि प्रतिवेदनहरूको मद्दतमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Translated by Rabi Poudyal
Reviewed by khumnath
Located in ../ubiquity.templates:9001
7 of 274 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.