Translations by Alket Rexhepi

Alket Rexhepi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

5169 of 69 results
49.
_Text Resolution:
2010-06-22
_Rezolucioni i Tekstit:
50.
_Photo Resolution:
2010-06-22
_Rezolucioni i Fotos:
51.
Scan Side:
2010-06-22
Skanoje anën
52.
Page Size:
2010-06-22
Përmasa e Faqes:
56.
Scan Documents
2010-06-22
Skanoj Dokumentet
57.
Device to scan from
2010-06-22
Paisje për te skanuar prej
63.
Height of paper in tenths of a mm
2010-06-22
Lartësia e letrës në dhjetat e një mm
69.
Resolution for text scans
2010-06-22
Rezulucion per skanimet e teksteve
71.
Resolution for photo scans
2010-06-22
Rezulucion për skanimet e fotove
73.
Page side to scan
2010-06-22
Anë e faqes për tu skanuar
75.
Directory to save files to
2010-06-22
Vend për ti ruajtur gjërat
95.
Save As...
2010-06-22
Ruaje Si...
98.
Image Files
2010-06-22
Kartela Pamje
99.
All Files
2010-06-22
Të Gjithë Skedarët
100.
Select File _Type
2010-06-22
Zgjidh Llojin e _Skedarit
110.
Unable to open help file
2010-06-22
E pamundur hapja e file të ndihmës
114.
translator-credits
2018-03-27
Launchpad Contributions: Alket Rexhepi https://launchpad.net/~alketii Gent Thaçi https://launchpad.net/~gentthaci Indrit Bashkimi https://launchpad.net/~indritbsh Vilson Gjeci https://launchpad.net/~vilsongjeci
2012-07-23
Launchpad Contributions: Alket Rexhepi https://launchpad.net/~alketii
2012-07-23
Launchpad Contributions: Alket Rexhepi https://launchpad.net/~alketii