Translations by Alket Rexhepi

Alket Rexhepi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 69 results
~
Height of scanned image in pixels
2010-06-22
Lartësia e figurës së skanuar në pixella
~
Resolution of last scanned image
2010-06-22
Rezulucion i imazhit të fundit të skanuar
~
Direction of scan
2010-06-22
Drjetim i skanimit
~
4×6
2010-06-22
4×6
1.
_Authorize
2010-06-22
_Autorizo
2.
_Username for resource:
2010-06-22
Shfrytëzuesi për resurse
3.
_Password:
2010-06-22
_Fjalëkalim:
4.
Text
2010-06-22
Tekst
5.
Photo
2010-06-22
Foto
6.
Front and Back
2010-06-22
Para dhe Mbrapa
7.
Front
2010-06-22
Përball
8.
Back
2010-06-22
Mbrapa
9.
Simple Scan
2010-06-22
Skanim i thjeshtë
10.
_Document
2010-06-22
_Dokumenti
11.
Sc_an
2010-06-22
Sk_anim
12.
Single _Page
2010-06-22
Faqe_e_vetme
13.
All Pages From _Feeder
2010-06-22
Të Gjitha Faqet Nga _Ushqyesi
14.
_Stop Scan
2010-06-22
_Ndalo Skanimin
15.
_Email
2010-06-22
_Email
2010-06-22
_Imellë
16.
_Page
2010-06-22
_Faqe
17.
Rotate _Left
2010-06-22
Rrotullo _Majtas
18.
Rotate _Right
2010-06-22
Rrotullo _Djathtas
19.
_Crop
2010-06-22
Preje
20.
_None
2010-06-22
_Asnjë
21.
A_4
2010-06-22
A_4
22.
A_5
2010-06-22
A_5
23.
A_6
2010-06-22
A_6
24.
_Letter
2010-06-22
_Shkronjë
25.
Le_gal
2010-06-22
Le_gal
27.
_Custom
2010-06-22
_Sipas përdoruesit
28.
_Rotate Crop
2010-06-22
_Prerje me Rrotullim
31.
_Help
2010-06-22
_Ndihmë
32.
_Contents
2010-06-22
_Përmbajtje
33.
Start a new document
2010-06-22
Filloje një dokument të ri
34.
New
2010-06-22
I ri
35.
Scan a single page from the scanner
2010-06-22
Skanoje një faqe të thjeshtë prej skanerit
36.
Scan
2010-06-22
Skanim
37.
Save document to a file
2010-06-22
Ruaje dokumentin tek një fajll
38.
Save
2010-06-22
Ruaj
39.
Stop the current scan
2010-06-22
Ndaloje skanimin e tanishëm
40.
Stop
2010-06-22
Ndalo
41.
Rotate the page to the left (counter-clockwise)
2010-06-22
Rrotullo faqen në të majtë
42.
Rotate Left
2010-06-22
Rrotullo Majtas
43.
Rotate the page to the right (clockwise)
2010-06-22
Rrotullo faqen në të djathtë
44.
Rotate Right
2010-06-22
Rrotullo Djathtas
45.
Crop the selected page
2010-06-22
Preje faqen e përzgjedhur
46.
Crop
2010-06-22
Prej
47.
Preferences
2010-06-22
Parapëlqimet
48.
Scan S_ource:
2010-06-22
Skanoje b_urimin