Translations by Yiğit Ateş

Yiğit Ateş has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 423 results
~
Testing connection to Facebook...
2010-08-15
Facebook bağlantısı sınanıyor...
~
Shotwell is configured to import photos to your home directory.
2010-08-15
Shotwell, fotoğrafları içe aktarmak için ev dizinini kullanacak şekilde yapılandırıldı .
~
You have already logged in and out of Facebook during this Shotwell session. To continue publishing to Facebook, quit and restart Shotwell, then try publishing again.
2010-08-15
Bu Shotwell oturumu süresince zaten Facebook'ta otorum açıp kapattınız. Facebook'ta yayımlamaya devam etmek için, Shotwell'i kapatın ve yeniden başlatın, daha sonra tekrar yayımlamayı deneyin.
3.
Visit the Yorba web site
2010-08-15
Yorba web sitesini ziyaret edin
4.
translator-credits
2010-08-15
Yiğit Ateş <yigitates52@gmail.com>
37.
Photo _size:
2010-08-15
Fotoğraf _boyutu:
38.
_Logout
2010-08-15
_Çıkış
39.
_Publish
2010-08-15
_Yayımla
47.
Shotwell Connect
2010-08-15
Shotwell Bağlantısı
48.
You are not currently logged into Facebook. If you don't yet have a Facebook account, you can create one during the login process. During login, Shotwell Connect may ask you for permission to upload photos and publish to your feed. These permissions are required for Shotwell Connect to function.
2010-08-15
Facebook'ta oturum açmadınız. Henüz bir Facebook hesabınız yoksa, oturum açma sürecinde bir tane oluşturabilirsiniz. Oturum açma sırasında, Shotwell Bağlantısı fotoğraflarınızı karşıya yüklemek ve beslemelerinizde yayımlamak için izin isteyebilir. Shotwell Bağlantısı'nın işlevini yerine getirmesi için bu izinler gereklidir.
51.
Creating album...
2010-08-15
Albüm oluşturuluyor...
56.
Just me
2010-08-15
Yalnızca ben
57.
Everyone
2010-08-15
Herkes
59.
You have already logged in and out of Flickr during this Shotwell session. To continue publishing to Flickr, quit and restart Shotwell, then try publishing again.
2010-08-15
Bu Shotwell oturumu süresince zaten Flickr'da otorum açıp kapattınız. Flickr'da yayımlamaya devam etmek için, Shotwell'i kapatın ve yeniden başlatın, daha sonra tekrar yayımlamayı deneyin.
61.
You are logged into Flickr as %s.
2010-08-15
Flickr'da %s olarak oturum açtınız.
62.
Your free Flickr account limits how much data you can upload per month. This month, you have %d megabytes remaining in your upload quota.
2010-08-15
Ücretsiz Flickr hesabınızla aylık olarak karşıya yükleyebileceğiniz veri miktarı sınırlıdır. Bu ay, %d megabyte karşıya yükleme kotanız kaldı.
63.
Your Flickr Pro account entitles you to unlimited uploads.
2010-08-15
Flickr Pro hesabınız, sınırsız karşıya yükleme yapmanıza olanak tanır.
64.
Photos _visible to:
2010-08-15
Fotoğrafları _görebilecekler:
67.
Friends & family only
2010-08-15
Yalnızca aile & arkadaşlar
72.
Original size
2010-08-15
Özgün boyut
75.
You are logged into Picasa Web Albums as %s.
2010-08-15
Picasa Web Albümleri'nde %s olarak oturum açtınız.
77.
Photos will appear in:
2010-08-15
Fotoğrafların görüneceği yer:
78.
Small (640 x 480 pixels)
2010-08-15
Küçük (640 x 480 benek)
79.
Medium (1024 x 768 pixels)
2010-08-15
Orta (1024 x 768 benek)
80.
Recommended (1600 x 1200 pixels)
2010-08-15
Önerilen (1600 x 1200 benek)
82.
Original Size
2010-08-15
Özgün Boyut
98.
Publish to an e_xisting album:
2010-08-15
_Varolan bir albümde yayımla:
99.
Create a _new album named:
2010-08-15
Şu ada sahip _yeni bir albüm oluştur:
104.
Con_tinue
2010-08-15
Devam _Et
105.
An _existing album:
2010-08-15
_Varolan bir albüm:
106.
A _new album named:
2010-08-15
_Yeni bir albüm adlandırıldı
107.
L_ist album in public gallery
2010-08-15
Albümü herkese açık galeride l_istele
108.
Photo _size preset:
2010-08-15
Fotoğraf _boyutu varsayılanı:
120.
Publish
2010-08-15
Yayımla
140.
Pictures
2010-08-15
Resimler
145.
Leave fullscreen
2010-08-15
Tam ekrandan çık
146.
Leave _Fullscreen
2010-08-15
_Tam Ekrandan Çık
147.
_Quit
2010-08-15
_Çık
148.
_About
2010-08-15
_Hakkında
150.
_Contents
2010-08-15
_İçindekiler
153.
_Cancel
2010-08-15
İ_ptal
154.
A fatal error occurred when accessing Shotwell's library. Shotwell cannot continue. %s
2010-08-15
Shotwell kütüphanesine erişim sırasında kritik bir hata meydana geldi. Shotwell işlemi sürdüremiyor. %s
155.
Unable to display help: %s
2010-08-15
Yardım görüntülenemiyor: %s
158.
Success
2010-08-15
Başarılı
159.
File error
2010-08-15
Dosya hatası
160.
Unable to decode file
2010-08-15
Dosya şifresi çözülemedi
161.
Database error
2010-08-15
Veritabanı hatası
162.
User aborted import
2010-08-15
Kullanıcı içe aktarma işlemini iptal etti
163.
Not a file
2010-08-15
Bir dosya değil
164.
File already exists in database
2010-08-15
Dosya zaten veritabanında mevcut