Translations by Karel Divacky

Karel Divacky has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
1.
No error
2012-12-08
Bez chyb
3.
Ambiguous output
2012-12-08
Nejednoznačný výstup
4.
Untranslatable input
2012-12-08
Nepřeložitelný vstup
5.
Invalid input
2012-12-08
Chybný vstup
6.
System detected problem
2012-12-08
Systém detekoval problém
7.
Misuse of recoding library
2012-12-08
Zneužití překódování knihovny
8.
Internal recoding bug
2012-12-08
Chyba vnitřního překódování
9.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
2012-12-08
českyanglickyněmecky Tento program se může volně šířit, je zdarma a můžete jej šířit a / nebo modifikovat to podle podmínek GNU General Public License, vydávané Free Software Foundation; buď verze 2, nebo (podle vašeho uvážení) kterékoli pozdější verze. Tento program je rozšiřován v naději, že bude užitečný, ale BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY; dokonce i bez předpokládané záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. viz GNU General Public License pro více informací. Byste měli obdržet kopii GNU General Public License spolu s tímto programem; pokud ne, napište o ni Free Software Foundation, Inc, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
10.
Try `%s %s' for more information.
2012-12-08
Vyzkoušejte `%s %s' pro více informací.