Translations by Maciej Bęcławski

Maciej Bęcławski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

116 of 16 results
5.
Don't load host tables specified by comma-separated list.
2011-02-15
Nie wczytuj tabel hostów oddzielonych przecinkami.
6.
Load only tables specified by comma-separated list.
2011-02-15
Wczytuj tylko tabele oddzielone przecinkami.
53.
Fix video problem.
2011-02-15
Napraw problem wyświetlania obrazu.
104.
Don't stop after first error.
2011-02-15
Nie zatrzymój po pierwszym błedzie.
105.
Uncompress file before checksumming.
2011-02-15
Rozpakuj plik przed sprawdzaniem sum kontrolnych.
110.
Compute or check hash checksum.
2011-02-15
Oblicz lub sprawdź sumy kontrolne.
165.
Show APM information.
2011-02-15
Pokaż informacje APM.
194.
PORT
2011-02-15
PORT
204.
Load a keyboard layout.
2011-02-15
Wczytaj układ klawiatury.
211.
Parse legacy config in same context
2011-02-15
Przetłumacz starą konfigurację na te same wartości.
212.
Parse legacy config in new context
2011-02-15
Przetłumacz starą konfigurację na nowe wartości.
239.
Show ACPI information.
2011-02-15
Pokaż informacje ACPI.
260.
Menu entry type.
2011-02-15
Rodzaj elementów menu.
271.
Define a submenu.
2011-02-15
Zdefiniuj pod-menu.
301.
USER PBKDF2_PASSWORD
2011-02-15
HASŁO PBKDF2 UŻYTKOWNIKA
302.
Set user password (PBKDF2).
2011-02-15
Ustaw hasło (PBKDF2) użytkownika.