Translations by SimpleLeon

SimpleLeon has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 51 results
1.
Sound & Video
2012-09-14
Аудио жана видео
2012-07-17
Үн жана видео
2.
Multimedia menu
2012-07-17
Мультимедиа менюсу
4.
Tools for software development
2013-04-22
Программа иштетүү каражаттар
2013-02-09
ПК иштетүү үчүн каражаттар
2012-09-14
Программа иштетүүчү куралдар
2012-07-17
Софт иштетүү үчүн куралдар
5.
Education
2012-07-17
Билим
7.
Games and amusements
2013-04-22
Оюн жана көңүл ачуу
9.
Graphics applications
2013-04-22
Графика тиркемелери
2012-07-17
Графикалык тиркемелер
10.
Hardware
2012-07-17
Жабдуу
11.
Settings for several hardware devices
2013-04-22
Бир нече аппараттык түзмөктөрдүн ырастоолору
2012-09-14
Бир нече аппараттык орнотмолордун ырастоолору
2012-07-17
Бир нече жабдуу орнотмолору үчүн ырастоолору
13.
Programs for Internet access such as web and email
2013-02-09
Интернет менен иштөө үчүн программалар (почта, браузер ж.б.)
2012-09-14
Интернет менен иштеген программалар (почта, браузер ж.б.)
2012-07-17
Веб жана почтадай интернетке кирүүчү программалары
14.
Office
2013-04-22
Кеңсе
15.
Office Applications
2013-04-22
Кеңсе тиркемелери
2012-09-14
Офистик тиркемелер
2012-07-17
Офистик тиркемелери
16.
Personal
2012-07-17
Жеке
17.
Personal settings
2013-02-09
Жеке параметрлер
2012-09-14
Жеке ырастоолор
2012-07-17
Жеке ырастоолору
19.
System settings
2012-09-14
Системалык ырастоолор
2012-07-17
Системалык ырастоолору
20.
System Tools
2012-07-17
Системалык куралдар
21.
System configuration and monitoring
2012-07-17
Системалык конфигурация жана мониторинг
22.
Universal Access
2013-04-22
Атайы мүмкүндүктөр
2012-09-14
Атайы мүмкүнчүлүктөр
2012-07-17
Жалпы кириш
23.
Universal Access Settings
2013-04-22
Атайы мүмкүндүктөр ырастоолору
2012-09-14
Атайы мүмкүнчүлүктөрдүн параметрлери
2012-07-17
Жалпы кириштин ырастоолору
24.
Accessories
2013-04-22
Шаймандар
2013-02-09
Стандарттуулар
2012-09-14
Стандартуулар
2012-07-17
Кошумчалар
25.
Desktop accessories
2013-04-22
Иш столунун шаймандары
2012-09-14
Стандарттуу тиркемелер
2012-07-17
Иш столунун кошумчалары
26.
Applications
2012-07-17
Тиркемелер
27.
Other
2012-07-17
Башка
28.
Applications that did not fit in other categories
2013-04-22
Башка категорияларга кирбеген тиркемелер
30.
Edit Menus
2012-07-17
Менюларды оңдоо
31.
_Defaults
2012-07-17
_Жарыяланбастар
34.
Simple Menu Editor %s
2012-07-17
Жөнөкөй меню редактору %s
35.
Name
2012-07-17
Ат