Translations by Tomasz Dominikowski

Tomasz Dominikowski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 65 results
1.
Background
2007-03-03
Tło
3.
Lock Screen
2008-09-24
Blokada ekranu
13.
Colors
2007-03-03
Kolory
18.
No Desktop Background
2009-03-04
Bez tła pulpitu
158.
%d x %d
2008-09-24
%d na %d
162.
%a %l:%M %p
2008-02-29
%a %R
167.
Could not get screen information
2009-03-04
Nie można uzyskać informacji o rozdzielczości ekranu
174.
_Detect Displays
2008-09-24
_Wykryj ekrany
247.
Volume mute
2009-07-02
Wyciszenie
248.
Volume down
2009-07-02
Ściszenie
249.
Volume up
2009-07-02
Podgłośnienie
251.
Play (or play/pause)
2009-07-02
Odtwarzanie (lub odtwarzanie/wstrzymanie)
256.
Eject
2009-07-02
Wysunięcie nośnika
261.
Launch help browser
2009-07-02
Uruchomienie przeglądarki pomocy
265.
Launch web browser
2009-07-02
Uruchomienie przeglądarki WWW
266.
Home folder
2009-07-02
Folder domowy
276.
Log out
2009-07-02
Wylogowanie
277.
Lock screen
2009-07-02
Blokada ekranu
293.
Custom Shortcut
2009-03-04
Własny skrót
294.
_Name:
2007-03-03
_Nazwa:
297.
Key presses _repeat when key is held down
2009-10-20
Powtarza_nie naciśnięcia klawisza przy jego przytrzymaniu
299.
_Speed:
2009-10-20
Prę_dkość:
304.
Fast
2009-10-20
Szybkie
306.
Cursor _blinks in text fields
2008-09-24
Miganie _kursora w polach tekstowych
2008-02-29
W polach tekstowych
2008-02-29
W polach tekstowych
314.
Custom Shortcuts
2008-09-24
Własne skróty
315.
<Unknown Action>
2008-02-29
<Nieznane działanie>
316.
The shortcut "%s" cannot be used because it will become impossible to type using this key. Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time.
2008-09-24
Skrót "%s" nie może być użyty, ponieważ nie będzie możliwe pisanie przy użyciu wybranego klawisza. Proszę spróbować w połączeniu z klawiszem takim jak Control, Alt lub Shift.
317.
The shortcut "%s" is already used for "%s"
2008-09-24
Skrót "%s" jest już wykorzystywany przez "%s"
318.
If you reassign the shortcut to "%s", the "%s" shortcut will be disabled.
2008-09-24
Jeśli skrót zostanie zmieniony na "%s", skrót "%s" zostanie wyłączony.
319.
_Reassign
2008-09-24
_Zmień
324.
Mouse Preferences
2007-03-03
Mysz
2007-03-03
Mysz
2007-03-03
Mysz
333.
Touchpad
2007-09-25
Panel dotykowy
364.
Not connected
2007-03-03
Niepołączony
497.
_Remove
2009-07-02
_Usuń
736.
Enable debugging code
2007-08-11
Włączenie kodu do debugowania
782.
Sound Preferences
2007-03-03
Preferencje dźwięku
783.
Testing event sound
2008-09-24
Testowanie dźwięku zdarzenia
788.
Test
2007-03-03
Testuj
801.
Test Sound
2007-03-03
Dźwięk testowy
813.
None
2007-09-09
Brak
869.
D_elay:
2008-02-29
_Opóźnienie:
2008-02-29
_Opóźnienie:
2008-02-29
_Opóźnienie:
886.
Zoom
2009-07-02
Powiększenie
911.
High
2009-10-20
Wysoka
939.
Enable Fingerprint Login
2009-03-04
Włączenie logowania za pomocą odcisku palca