Translations by Aethralis

Aethralis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 60 results
52.
Create virtual device
2011-11-08
Virtuaalse seadme loomine
53.
Select ICC Profile File
2011-11-08
ICC profiili valimine
55.
Supported ICC profiles
2011-11-08
Teotatud ICC profiilid
62.
Available Profiles
2011-11-08
Saadaolevad profiilid
65.
Create a color profile for the selected device
2011-11-08
Valitud seadmele värviporfiili loomine
66.
The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and correctly connected.
2011-11-08
Mõõteriista ei tuvastatud. Palun kontrollida, kas see on sisse lülitatud ja õigesti ühendatud.
67.
The measuring instrument does not support printer profiling.
2011-11-08
Mõõteriist ei toeta printeri profiili loomist.
69.
Cannot remove automatically added profile
2011-11-08
Automaatselt lisatud profiili ei õnnestunud eemaldada.
75.
Default RGB
2011-11-08
Vaikimisi RGB
76.
Default CMYK
2011-11-08
Vaikimisi CMYK
77.
Default Gray
2011-11-08
Vaikimisi hall
79.
This device is not color managed.
2011-11-08
See seade ei ole värvihallatav.
80.
This device is using manufacturing calibrated data.
2011-11-08
See seade kasutab tehasepoolset kalibreeringut.
81.
This device does not have a profile suitable for whole-screen color correction.
2011-11-08
Sellel seadmel ei ole sobivat profiili, mis sobiks täisekraan värvikorrektuuriks.
82.
This device has an old profile that may no longer be accurate.
2011-11-08
Sellel seadmel on vana profiil, mis ei pruugi olla enam täpne.
84.
No devices supporting color management detected
2011-11-08
Värvihaldust toetavaid seadmeid ei leitud
91.
Each device needs an up to date color profile to be color managed.
2011-11-08
Et teostada värvihaldust, peab olema värske profiil kõigil seadmetel.
93.
Learn more about color management
2011-11-08
Rohkem teavet värvihalduse kohta
94.
Add device
2011-11-08
Lisa seade
95.
Add a virtual device
2011-11-08
Virtuaalse seadme lisamine
96.
Delete device
2011-11-08
Kustuta seade
97.
Remove a device
2011-11-08
Eemalda seade
99.
Add profile
2011-11-08
Lisa profiil
100.
Calibrate…
2011-11-08
Kalibreerimine...
101.
Calibrate the device
2011-11-08
Seadme kalibreerimine
102.
Remove profile
2011-11-08
Eemalda profiil
103.
View details
2011-11-08
Vaata detaile
107.
Image files can be dragged on this window to auto-complete the above fields.
2011-11-08
Pilte saab sellesse aknasse lohistada, et täita automaatselt ülalolevaid välju.
108.
Color management settings
2011-11-08
Värvihalduse seaded
120.
_Region:
2011-11-08
_Regioon:
122.
_Network Time
2011-11-08
_Võrguaeg
126.
Set the time one minute ahead.
2011-11-08
Lükata aega üks minut edasi.
127.
Set the time one minute back.
2011-11-08
Lükata aega üks minut tagasi.
128.
Switch between AM and PM.
2011-11-08
Lülituda EL ja PL vahel.
216.
System Up-To-Date
2011-11-08
Süsteem on värske
233.
M_usic
2011-11-08
M_uusika
245.
Forced _Fallback Mode
2011-11-08
Sunnitud tagavara-aknahaldur
309.
Layout Settings
2011-11-08
Kujunduse seaded
403.
VPN Type
2011-11-08
VPNi tüüp
500.
Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;Online;Chat;Calendar;Mail;Contact;
2011-11-08
Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;Online;Chat;Calendar;Mail;Contact;
551.
Don't suspend
2011-11-08
Mitte seisata
557.
When plugged in
2011-11-08
Seinatoitel
681.
The login screen, system accounts and new user accounts use the system-wide Region and Language settings.
2011-11-08
Sisselogimisaknale, süsteemi kasutajatele ja uutele süsteemi kasutajatele rakenduvad süsteemi-ülesed regiooni ja keelte seaded.
682.
The login screen, system accounts and new user accounts use the system-wide Region and Language settings. You may change the system settings to match yours.
2011-11-08
Sisselogimisaknale, süsteemi kasutajatele ja uutele süsteemi kasutajatele rakenduvad süsteemi-ülesed regiooni ja keelte seaded. Neid võib pärast individuaalselt muuta.
686.
Select a display language (change will be applied next time you log in)
2011-11-08
Väljundkeele valimine (muutatus rakendub pärast järgmist sisselogimist)
690.
Select a region (change will be applied the next time you log in)
2011-11-08
Regiooni valimine (muutatus rakendub pärast järgmist sisselogimist)
694.
Times
2011-11-08
Ajad
714.
Input source:
2011-11-08
Sisendi allikas:
716.
Your settings
2011-11-08
Isiklikud seaded
727.
_Dim screen to save power
2011-11-08
Aku säästmiseks ekraani _tumendamine