Translations by Rūdolfs Mazurs

Rūdolfs Mazurs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

141 of 41 results
1.
Proxy resolver internal error.
2011-04-16
Starpnieka risinātāja iekšēja kļūda.
2.
Could not parse DER certificate: %s
2012-09-05
Nevarēju noparsēt DER sertifikātu — %s
2011-04-16
Nevarēju noparsēt DER sertifikātu: %s
3.
Could not parse PEM certificate: %s
2012-09-05
Nevarēju noparsēt PEM sertifikātu — %s
2011-04-16
Nevarēju noparsēt PEM sertifikātu: %s
4.
Could not parse DER private key: %s
2012-09-05
Nevarēju noparsēt DER privāto atslēgu — %s
2011-04-16
Nevarēju noparsēt DER privāto atslēgu: %s
5.
Could not parse PEM private key: %s
2012-09-05
Nevarēju noparsēt PEM privāto atslēgu — %s
2011-04-16
Nevarēju noparsēt PEM privāto atslēgu: %s
6.
No certificate data provided
2011-04-16
Nav norādīti sertifikāta dati
7.
Server required TLS certificate
2011-04-16
Serveris pieprasa TLS sertifikātu
8.
Could not create TLS connection: %s
2012-09-05
Neizdevās izveidot TLS savienojumu — %s
2011-04-16
Neizdevās izveidot TLS savienojumu: %s
9.
Connection is closed
2012-09-05
Savienojums ir aizvērts
10.
Operation would block
2012-09-05
Darbība bloķēs
11.
Peer failed to perform TLS handshake
2011-04-16
Dalībniekam neizdevās veikt TLS izaicinājumrokspiedienu
12.
Peer requested illegal TLS rehandshake
2011-04-16
Dalībnieks pieprasīja neatļautu TLS izaicinājumrokspiedienu
13.
TLS connection closed unexpectedly
2011-04-16
TLS savienojums aizvērās negaidīti
14.
TLS connection peer did not send a certificate
2013-04-16
TLS savienojuma dalībnieks neatsūtīja sertifikātu
15.
Error performing TLS handshake: %s
2012-09-05
Kļūda, veicot TLS izaicinājumrokspiedienu — %s
2011-04-16
Kļūda, veicot TLS izaicinājumrokspiedienu: %s
16.
Server did not return a valid TLS certificate
2012-09-05
Serveris neatgrieza derīgu TLS sertifikātu
17.
Unacceptable TLS certificate
2011-04-16
Nepieņemams TLS sertifikāts
18.
Error reading data from TLS socket: %s
2012-09-05
Kļūda, lasot datus no TLS ligzdas — %s
2011-04-16
Kļūda lasot datus no TLS ligzdas: %s
19.
Error writing data to TLS socket: %s
2012-09-05
Kļūda, rakstot datus TLS ligzdā — %s
2011-04-16
Kļūda rakstot datus TLS ligzdā: %s
20.
Connection is already closed
2012-09-05
Savienojums jau ir aizvērts
21.
Error performing TLS close: %s
2012-09-05
Kļūda, veicot TLS aizvēršanu — %s
2011-04-16
Kļūda, veicot TLS aizvēršanu: %s
22.
Certificate has no private key
2012-04-18
Sertifikātam nav privātās atslēgas
23.
This is the last chance to enter the PIN correctly before the token is locked.
2012-04-18
Šī ir pēdējā iespēja ievadīt pareizu PIN, pirms marķierierīce tiek noslēgta.
24.
Several PIN attempts have been incorrect, and the token will be locked after further failures.
2012-04-18
Vairāki ievadītie PIN kodi ir bijuši nepareizi, un marķierierīce tiks noslēgta pēc turpmākām neveiksmēm.
25.
The PIN entered is incorrect.
2012-04-18
Ievadītais PIN kods ir nepareizs.
26.
Module
2012-04-18
Modulis
27.
PKCS#11 Module Pointer
2012-09-05
PKCS#11 moduļa rādītājs
2012-04-18
PKCS#11 Moduļa rādītājs
28.
Slot ID
2012-09-05
Ligzdas ID
2012-04-18
Slota ID
29.
PKCS#11 Slot Identifier
2012-09-05
PKCS#11 ligzdas identifikators
2012-04-18
PKCS#11 slota identifikators