Translations by Andras Timar

Andras Timar has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 104 results
~
invalid tabsize `%s'
2010-05-10
érvénytelen tabulátorméret `%s'
~
subsidiary program `%s' could not be invoked
2010-05-10
`%s' segédprogram nem indítható
~
invalid context length `%s'
2006-05-23
érvénytelen környezethossz `%s'
~
Try `%s --help' for more information.
2006-05-23
Próbálja a `%s --help' kapcsolót további információért.
~
missing operand after `%s'
2006-05-23
hiányzó operandus a `%s' után
~
invalid --ignore-initial value `%s'
2006-05-23
érvénytelen --ignore-initial érték: `%s'
~
conflicting %s option value `%s'
2006-05-23
összeférhetetlen %s kapcsoló értéke: `%s'
~
`-' specified for more than one input file
2006-05-23
`-' több mint egy bemeneti fájlhoz lett megadva
~
LTYPE is `old', `new', or `unchanged'. GTYPE is LTYPE or `changed'.
2006-05-23
az LTYPE `old', `new', vagy `unchanged'. a GTYPE LTYPE vagy `changed'.
~
extra operand `%s'
2006-05-23
felesleges operandus `%s'
~
If a FILE is `-', read standard input.
2006-05-23
Ha a FÁJL `-', a szabványos bemenetről olvas.
~
FILES are `FILE1 FILE2' or `DIR1 DIR2' or `DIR FILE...' or `FILE... DIR'.
2006-05-23
A FÁJLOK lehetnek `FÁJL1 FÁJL2' vagy `KÖNYVTÁR1 KÖNYVTÁR2' vagy `KÖNYVTÁR FÁJL...' vagy `FÁJL... KÖNYVTÁR'.
~
invalid horizon length `%s'
2006-05-23
érvénytelen munkaszinthossz `%s'
~
cannot compare `-' to a directory
2006-05-23
`-'-t nem lehet összehasonlítani egy könyvtárral
~
If a FILE is `-' or missing, read standard input.
2006-05-23
Ha a FÁJL a `-' vagy hiányzik, akkor a szabványos bemenetet használja.
~
invalid width `%s'
2006-05-23
érvénytelen szélesség `%s'
~
invalid --bytes value `%s'
2006-05-23
érvénytelen --bytes érték `%s'
~
cannot compare file names `%s' and `%s'
2006-05-23
nem lehet a(z) `%s' és a(z) `%s' fájlneveket összehasonlítani
1.
program error
2006-05-23
programhiba
2.
stack overflow
2006-05-23
veremtúlcsordulás
3.
Unknown system error
2006-05-23
Ismeretlen rendszerhiba
4.
regular empty file
2006-05-23
reguláris üres fájl
5.
regular file
2006-05-23
reguláris fájl
6.
directory
2006-05-23
könyvtár
7.
block special file
2006-05-23
blokkos speciális fájl
8.
character special file
2006-05-23
karakteres speciális fájl
9.
fifo
2006-05-23
fifo
10.
symbolic link
2010-05-10
szimbolikus link
11.
socket
2006-05-23
socket
12.
message queue
2006-05-23
üzenetsor
13.
semaphore
2006-05-23
szemafor
14.
shared memory object
2006-05-23
osztott memóriaobjektum
15.
typed memory object
2006-05-23
típusos memória objektum
16.
weird file
2006-05-23
furcsa fájl
30.
Success
2006-05-23
Sikerült
31.
No match
2006-05-23
Nincs találat
32.
Invalid regular expression
2006-05-23
Érvénytelen reguláris kifejezés
33.
Invalid collation character
2006-05-23
Érvénytelen collation karakter
34.
Invalid character class name
2006-05-23
Érvénytelen karakterosztálynév
35.
Trailing backslash
2006-05-23
Záró backslash
36.
Invalid back reference
2006-05-23
Érvénytelen visszahivatkozás
37.
Unmatched [ or [^
2006-05-23
Pár nélküli [ vagy [^
38.
Unmatched ( or \(
2006-05-23
Pár nélküli ( vagy \(
39.
Unmatched \{
2006-05-23
Pár nélküli \{
40.
Invalid content of \{\}
2006-05-23
Érvénytelen tartalom a \{\}-ben
41.
Invalid range end
2006-05-23
Érvénytelen tartományvég
42.
Memory exhausted
2006-05-23
Elfogyott a memória
43.
Invalid preceding regular expression
2006-05-23
Érvénytelen volt az előző reguláris kifejezés
44.
Premature end of regular expression
2006-05-23
A reguláris kifejezés túl hamar ért véget
45.
Regular expression too big
2006-05-23
Túl nagy reguláris kifejezés