Browsing Polish translation

131 of 726 results
131.
PURPOSE:
This test tests the basic 3D capabilities of your video card
STEPS:
1. Click "Test" to execute an OpenGL demo. Press ESC at any time to close.
2. Verify that the animation is not jerky or slow.
VERIFICATION:
1. Did the 3d animation appear?
2. Was the animation free from slowness/jerkiness?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
CEL:
Ten test sprawdza podstawowe właściwości 3D twojej karty graficznej
KROKI:
1. Wciśnij "Test" aby uruchomić demo OpenGl. Wciśnij "ESC" w jakimkolwiek momencie aby zamknąć.
2. Sprawdź czy animacja działa prawidłowo i dostatecznie szybko.
WERYFIKACJA:
1. Czy pojawiła się animacja trójwymiarowa?
2. Czy animacja działa prawidłowo i dostatecznie szybko?
Translated by Seethi on 2012-05-07
Reviewed by Zygmunt Krynicki on 2014-03-19
Located in ../jobs/graphics.txt.in:192
131 of 726 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.