Translations by .

. has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

13 of 3 results
12.
Test to detect audio devices
2012-02-03
Test for å oppdage lydenheter
13.
PURPOSE: This test will check that internal speakers work correctly STEPS: 1. Make sure that no external speakers or headphones are connected If testing a desktop, external speakers are allowed 2. Click the Test button to play a brief tone on your audio device VERIFICATION: Did you hear a tone?
2012-02-03
FORMÅL: Denne testen sjekker at interne høyttalere virker STEG: 1. Sørg for at ingen eksterne høyttalere eller hodetelefoner er tilkoblet Hvis du tester et skrivebordssystem, er eksterne høyttalere tillatt 2. Trykk på test-knappen for å spille av en kort lyd på lydenheten BEKREFTELSE: Hørte du en lyd?
16.
PURPOSE: This test will check that headphones connector works correctly STEPS: 1. Connect a pair of headphones to your audio device 2. Click the Test button to play a sound to your audio device VERIFICATION: Did you hear a sound through the headphones and did the sound play without any distortion, clicks or other strange noises from your headphones?
2012-02-03
FORMÅL: Denne testen sjekker at hodetelefonutgangen virker STEG: 1. Koble til et sett hodetelefoner til lydenheten 2. Trykk på test-knappen for å spille av en lyd på lydenheten BEKREFTELSE: Hørte du en lyd gjennom hodetelefonene? Var lyden uten forvrengninger?