Translations by Ajdin Mašnić

Ajdin Mašnić has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16 of 6 results
131.
PURPOSE: This test tests the basic 3D capabilities of your video card STEPS: 1. Click "Test" to execute an OpenGL demo. Press ESC at any time to close. 2. Verify that the animation is not jerky or slow. VERIFICATION: 1. Did the 3d animation appear? 2. Was the animation free from slowness/jerkiness?
2012-04-14
SVRHA: Ovaj test testira osnovne 3D sposobnosti Vaše grafičke karte. KORACI: 1. Kliknite na "Test" da se izvrši OpenGl demo. Stisni ESC u bilo koje vrijeme da zatvorite. 2. Provjerite dali je animacija čudna ili loša. VERIFIKACIJA: 1. Dali se 3D animacija pojavila? 2. Dali je animacija oslobođena sporosti/čudnih pojava.
140.
PURPOSE: This test will check to make sure your system can successfully hibernate (if supported) STEPS: 1. Click on Test 2. The system will hibernate and should wake itself within 5 minutes 3. If your system does not wake itself after 5 minutes, please press the power button to wake the system manually 4. If the system fails to resume from hibernate, please restart System Testing and mark this test as Failed VERIFICATION: Did the system successfully hibernate and did it work properly after waking up?
2012-04-14
SVRHA: Ovaj test će provjeriti dali Vaš sistem može uspješno hibernirati (ukoliko je podržano) KORACI: 1. Kliknite na Test 2. Sistem će hibernirati i trebao bi se probuditi nakon 5 minuta 3. Ukoliko se nakon 5 minuta sistem ne probudi, mollimo Vas da pritisnete power dugme da probudite sistem ručno 4. Ukoliko sistem ne uspije da se podigne iz hibernacije, molimo Vas da resetujete System Testing i označite ovaj test kao neuspješan. VERIFIKACIJA: Dali je sistem uspješno hibernirao, i dali je radio ispravno nakon buđenja?
174.
PURPOSE: This test will test your keyboard STEPS: 1. Click on Test 2. On the open text area, use your keyboard to type something VERIFICATION: Is your keyboard working properly?
2012-04-14
SVRHA: Ovaj test će testirati Vašu tastaturu. KORACI: 1. Kliknite na Test 2. Na otvorenom tekstualnom prostoru, koristite tastaturu da napišete nešto VERIFIKACIJA: Dali Vaša tastatura radi ispravno?
177.
Tests to see that apt can access repositories and get updates (does not install updates). This is done to confirm that you could recover from an incomplete or broken update.
2012-04-14
Testira da provjeri dali Apt može pristupiti repozitoriju u preuzeti ažuriranje (neće ih instalirati). Ovo je urađeno kako bi se potvrdilo da se možete povratiti iz nepotpunog ili nekompletnog ažuriranja.
179.
PURPOSE: This test will test the brightness key STEPS: 1. Press the brightness buttons on the keyboard VERIFICATION: Did the brightness change following to your key presses?
2012-04-14
SVRHA: Ovaj test će testirati dugme za svjetlost monitora. KORACI: 1. Kliknite na dugme za postavke svjetla VERIFIKACIJA: Dali se mjenja svjetlost na monitoru u zavisnosti na dugme koje pritišćete.
182.
PURPOSE: This test will test the sleep key STEPS: 1. Press the sleep key on the keyboard 2. Wake your system up by pressing the power button VERIFICATION: Did the system go to sleep after pressing the sleep key?
2012-04-14
SVRHA: Ovaj test testira dugme za spavanje KORACI: 1. Kliknite na dugme za spavanje na Vašoj tastaturi 2. Probudite sistem pritiskom na dugme za paljenje računara VERIFIKACIJA: Dali je sistem otišao na spavanje kada ste pritisnuli dugme za spavanje na tastaturi?