Translations by Eilthalearin Kheru

Eilthalearin Kheru has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

120 of 20 results
707.
Modify the calibration matrices on the ColorHug device
2013-03-20
Modyfikuj matryce kalibrujące na urządzeniu ColorHug
718.
Live performance sequencer
2013-03-20
Sekwencer wystąpień na żywo
871.
Integrated MIDI piano roll editor and sequencer engine
2013-03-20
Zintegrowany edytor MIDI piano roll oraz silnik sekwencera
1319.
FreetuxTV Television Channels Player
2013-03-20
Odtwarzacz kanałów telewizji FreetuxTV
1423.
Interactive Fiction multi-interpreter that supports all major IF formats
2013-03-20
Interaktywny, wielo językowy interpreter Fikcji obsługujący większość formatów IF
1519.
Multi-touch tower defense game
2013-03-20
Gra typu tower defence dla ekranów wielodotykowych
1915.
Subscribe to audio and video content from the web
2013-03-20
Subskrybuj zawartość audio oraz wideo z witryny internetowej
1925.
Predictive text editor powered by presage
2013-03-20
Edytor tekstu przewidujący wyrazy zasilany przez presage
1966.
Econometrics package
2013-03-20
Paczka Ekonometryczna
1997.
Graphical frontend to Spice simulators
2013-03-20
Graficzny interfejs frontend dla symulatorów Spice
2009.
Personal tasks and TODO-list items organizer for the GNOME desktop environment.
2013-03-20
Organizator zadan personalnych oraz list TODO dla środowiska panelu GNOME
2163.
Setup utility for hime input method
2013-03-20
Ustawienia dla metod wejścia typu hime
2169.
Recite word easily
2013-03-20
Recytuj słowo z łatwością
2171.
Ho22bus's Dict
2013-03-20
Słownik Ho22bus
2228.
IBus Hangul Preferences
2013-03-20
Preferencje IBus Hangul
2229.
Set IBus Hangul Preferences
2013-03-20
Ustaw preferencje IBus Hangul
2277.
Desktop volume rendering application for large data
2013-03-20
Aplikacja obrazująca objętość dla dużych zestawów danych
2304.
Enhanced interactive Python shell
2013-03-20
Ulepszona, interaktywna powłoka Python
2406.
New Mixed Mode CD Project
2013-03-20
Nowy projekt CD typu mieszanego
2407.
New eMovix Project
2013-03-20
Nowy projekt eMovix