Translations by xapoh

xapoh has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
28.
One account to log in to everything on Ubuntu
2014-02-22
Jeden účet na prihlásenie k všetkému v Ubuntu
29.
Error registering account
2014-02-22
Chyba pri registrácii účtu
30.
Error loging into the account
2014-02-22
Chyba pri prihlasovaní k účtu
36.
Ubuntu One email
2014-02-22
Ubuntu One e-mail
39.
At least 8 characters password
2014-02-22
Heslo obsahujúce minimálne 8 znakov
40.
Retype password
2014-02-22
Znova prepíšte heslo
47.
Log in later
2014-02-22
Prihláste sa neskôr
48.
Register later
2014-02-22
Registrujte sa neskôr
53.
Apps
2014-02-22
Aplikácie
54.
Photos
2014-02-22
Fotografie
55.
Music
2014-02-22
Hudba
56.
Cloud
2014-02-22
Cloud
57.
Please type your email:
2014-02-22
Prosím, napíšte svoj e-mail:
58.
Please tell us your name and choose a password:
2014-02-22
Prosím, povedzte nám Vaše meno a zvoľte si heslo:
59.
Ubuntu One is the single account you use to log in to all services and sites related to Ubuntu.
2014-02-22
Ubuntu One je jediný účet, ktorý potrebujete na prihlásenie sa ku všetkým službám a stránkam súvisiacim s Ubuntu.
60.
Get new apps from the Software Center, store files in your personal cloud, buy tracks from the Music Store, manage your payments and subscriptions - you decide which services you need.
2014-02-22
Získajte nové aplikácie zo softvérového centra, uložte súbory vo svojom osobnom cloude, nakúpte pesničky z hudobného obchodu, spravujte svoje platby a predplatné - Vy rozhodujete aké služby potrebujete.
61.
If you have an existing Ubuntu single sign on account, that is now called your Ubuntu One account.
2014-02-22
Pokiaľ už máte existujúce jednotné prihlásenie na Ubuntu účet, to sa teraz nazýva Ubuntu One účet.
62.
There is no internet connection. To be able to create an account or to log in to Ubuntu One, you need to be connected to the internet.
2014-02-22
Nie ste pripojený k Internetu. Potrebujete byť pripojený na Internet, v opačnom prípade nie je možné vytvoriť účet, alebo sa prihlásiť k Ubuntu One účtu.
63.
I am a new Ubuntu One user.
2014-02-22
Som novým používateľom Ubuntu One.