Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 115 results
5.
Install
Type: text
Description
This is used as a window title.
Type: text
Description
Installer
Translated and reviewed by Ole Andreas Utstumo on 2010-10-12
In upstream:
Installér
Suggested by Håvard Korsvoll on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:7001 ../ubiquity.templates:183001
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
Type: text
Description
Installer (OEM-modus, for maskinprodusentar)
Translated and reviewed by Ole Andreas Utstumo on 2010-10-12
In upstream:
Installer (OEM modus, for maskinprodusentar)
Suggested by Håvard Korsvoll on 2009-08-25
Suggestions:
Installer (OEM-modus, for maskinprodusenter)
Norwegian Bokmal ubiquity-debconf in Ubuntu Saucy package "ubiquity" by Mathias Bynke on 2012-10-02
Installer (OEM modus, for maskinprodusenter)
Norwegian Bokmal ubiquity-debconf in Ubuntu Saucy package "ubiquity" by Håvar Nielsen on 2007-09-15
Located in ../ubiquity.templates:8001
7.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
Type: text
Description
Du installerer i maskinprodusentmodus. Gjer vel å velja eit unikt namn for denne greina av system. Dette namnet vert lagra på dei installerte systema og kan brukast i samband med feilrapportering.
Translated by Øystein Steffensen-Alværvik on 2018-07-30
In upstream:
Du installerer i maskinprodusentmodus. Ver vennleg å oppgje eit unikt namn for denne greina av system. Dette namnet vil verta lagra på dei installerte systema og skal brukast i samanheng med feilrapportering.
Suggested by Ole Andreas Utstumo on 2010-10-12
Suggestions:
Du installerer i maskinprodusentmodus. Oppgi et unikt navn for denne grenen av systemer. Dette navnet lagres på de installerte systemene, og tas med i eventuelle feilrapporter.
Norwegian Bokmal ubiquity-debconf in Ubuntu Saucy package "ubiquity" by Åka Sikrom on 2014-03-04
Du installerer i maskinprodusentmodus. Vennligst oppgi et unikt navn for denne grenen av systemer. Dette navnet vil lagres på de installerte systemene og brukes i forbindelse med feilrapportering.
Norwegian Bokmal ubiquity-debconf in Ubuntu Saucy package "ubiquity" by Runar Ingebrigtsen on 2007-10-02
Located in ../ubiquity.templates:9001
9.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
Eller viss du er klar, kan du installera ${RELEASE} ved sida av (eller i staden for) systemet du har no. Dette tek som regel ikkje lang tid.
Translated and reviewed by Øystein Steffensen-Alværvik on 2018-07-31
In upstream:
Eller dersom du er klar, kan du installera ${RELEASE} attmed (eller i staden for) ditt noverande operativsystem. Dette bør ikkje ta alt for lang tid.
Suggested by Rune Gangstø on 2010-09-29
Suggestions:
Du kan også installere ${RELEASE} i tillegg til - eller i stedet for - operativsystemet du bruker nå.
Norwegian Bokmal ubiquity-debconf in Ubuntu Saucy package "ubiquity" by Åka Sikrom on 2014-03-04
Located in ../ubiquity.templates:10001
12.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a> or <a href="update">update this installer</a>.
Type: text
Description
Du kan ha nytte av å lesa <a href="release-notes">utgjevingsmerknadane</a> eller <a href="update">oppdatera installasjonsprogrammet</a>.
Translated by Øystein Steffensen-Alværvik on 2018-07-30
In upstream:
Du kan ha nytte av å lesa <a href="release-notes">utgjevingsmerknadene</a> eller <a href="update">oppdatera installasjonsprogrammet</a>.
Suggested by Andreas N. on 2012-04-10
Suggestions:
Du kan ha nytte av å lese <a href="release-notes">utgivelsesmerknadene</a> eller <a href="update">oppdatere installasjonsverktøyet</a>.
Norwegian Bokmal ubiquity-debconf in Ubuntu Saucy package "ubiquity" by Kjetil Birkeland Moe on 2010-03-16
Located in ../ubiquity.templates:13001
13.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
Type: text
Description
Du kan ha nytte av å lesa <a href="release-notes">utgjevingsmerknadane</a>.
Translated by Øystein Steffensen-Alværvik on 2018-07-30
In upstream:
Du kan ha nytte av å lesa <a href="release-notes">utgjevingsmerknadene</a>.
Suggested by Andreas N. on 2012-04-10
Suggestions:
Du kan ha nytte av å lese <a href="release-notes">utgivelsesmerknadene</a>.
Norwegian Bokmal ubiquity-debconf in Ubuntu Saucy package "ubiquity" by Kjetil Birkeland Moe on 2010-03-16
Located in ../ubiquity.templates:14001
14.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
Type: text
Description
Du kan <a href="update">oppdatera installasjonsprogrammet</a>.
Translated and reviewed by Andreas N. on 2012-04-10
In upstream:
Du vil kanskje <a href="update">oppdatere installasjonverktøyet</a>.
Suggested by Rune Gangstø on 2010-04-28
Suggestions:
Du kan ha nytte av å <a href="update">oppdatere dette installasjonsverktøyet</a>.
Norwegian Bokmal ubiquity-debconf in Ubuntu Saucy package "ubiquity" by Åka Sikrom on 2014-03-04
Located in ../ubiquity.templates:15001
17.
Choose your keyboard layout:
Type: text
Description
Vel tastaturutforming:
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-04-11
Reviewed by Andreas N. on 2012-04-10
In upstream:
Vel di tastaturutforming:
Suggested by Rune Gangstø on 2010-09-29
Suggestions:
Velg tastaturutforming:
Norwegian Bokmal ubiquity-debconf in Ubuntu Saucy package "ubiquity" by Åka Sikrom on 2014-03-04
Located in ../ubiquity.templates:18001
18.
Type here to test your keyboard
Type: text
Description
Skriv her for å testa tastaturet ditt
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-04-11
In upstream:
Skriv her for å teste tastaturet ditt
Suggested by Rune Gangstø on 2010-09-29
Suggestions:
Skriv her for å prøve tastaturet
Norwegian Bokmal ubiquity-debconf in Ubuntu Saucy package "ubiquity" by GaiJin on 2010-08-10
Located in ../ubiquity.templates:19001
21.
Please press one of the following keys:
Type: text
Description
Trykk ein av dei følgjande tastane:
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-04-11
In upstream:
Ver venleg å trykk på ein av dei følgjande tastane:
Suggested by Rune Gangstø on 2010-04-28
Suggestions:
Trykk på en av de følgende tastene:
Norwegian Bokmal ubiquity-debconf in Ubuntu Saucy package "ubiquity" by Åka Sikrom on 2014-03-04
Trykk på én av følgende taster:
Norwegian Bokmal ubiquity-debconf in Ubuntu Saucy package "ubiquity" by Åka Sikrom on 2018-04-19
Located in ../ubiquity.templates:22001
110 of 115 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alexander Mackinnon Jansen, Andreas N., Håvard Korsvoll, Ole Andreas Utstumo, Rune Gangstø, Åsmund Steen Skjæveland, Øystein Steffensen-Alværvik.