Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
110 of 39 results
5.
Install
Type: text
Description
This is used as a window title.
Type: text
Description
इन्सटल
Translated and reviewed by Yogesh Ojha on 2016-04-11
In upstream:
स्थापना गर्नुहोस्
Suggested by Shiva Pokharel on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:7001 ../ubiquity.templates:183001
15.
Where are you?
Type: text
Description
तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ ?
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-10
In upstream:
तपाइँ कहाँ हुनुहुन्छ ?
Suggested by Shiva Pokharel on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:16001
16.
Keyboard layout
Type: text
Description
किबोर्ड लेआउट
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-10
In upstream:
किबोर्ड ढाँचा
Suggested by Shiva Pokharel on 2009-09-05
Located in ../ubiquity.templates:17001
23.
Who are you?
Type: text
Description
तपाईँ को हुनुहुन्छ ?
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-10
In upstream:
तपाईँ को हो?
Suggested by Shiva Pokharel on 2009-09-05
Located in ../ubiquity.templates:24001
46.
Skip
Type: text
Description
फड्किनुहोस्
Translated and reviewed by Sagar Chhetri on 2015-11-10
In upstream:
छोड्दिनुहोस्
Suggested by Shiva Pokharel on 2009-09-05
Located in ../ubiquity.templates:30001
72.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
Type: text
Description
तपाईं डिबगिङ् मोडमा चलाइरहनु भएको छ । महत्वपूर्ण पासवर्ड प्रयोग नगर्नुहोस् !
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-10
In upstream:
तपाईं डिबगिङ् अवस्थामा चलिरहनुभएको छ । महत्वपूर्ण पासवर्ड प्रयोग नगर्नुहोस् !
Suggested by Shiva Pokharel on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:42001
88.
Prepare partitions
Type: text
Description
पार्टिसनहरू तयार गर्नुहोस्
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-10
In upstream:
भागहरु(partitions) तयार पार्ने
Suggested by Shiva Pokharel on 2009-09-05
Located in ../ubiquity.templates:54001
90.
Quit the installation?
Type: title
Description
स्थापना रद्द गर्ने हो ?
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-10
In upstream:
स्थापना रद्द गर्नुहुन्छ?
Suggested by Shiva Pokharel on 2009-09-05
Located in ../ubiquity.templates:56001
91.
Do you really want to quit the installation now?
Type: text
Description
के तपाईँ साँच्चै स्थापनाकार्य रद्द गर्न चाहनुहुन्छ ?
Translated by Nj Subedi on 2015-11-10
Reviewed by Nj Subedi on 2015-11-10
In upstream:
के तपाई साँच्चै स्थापनाकार्य रद्द गर्न चाहनुहुन्छ?
Suggested by Shiva Pokharel on 2009-09-05
Located in ../ubiquity.templates:57001
101.
Continue Testing
Type: text
Description
परीक्षण जारी राख्नुहोस्
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-10
In upstream:
परीक्षण चालु राख्नुहोस्
Suggested by Shiva Pokharel on 2009-09-05
Located in ../ubiquity.templates:68001
110 of 39 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Amit Shrestha, Arjun Gautam, Nj Subedi, Rabi Poudyal, Roshan, Sachin Adhikari, Sagar Chhetri, Shiva Pokharel, Yogesh Ojha, khumnath, manishdangol, sailendra, sarojdhakal.