Translations by Mantas Kriaučiūnas

Mantas Kriaučiūnas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 129 results
~
The installation process may resize or erase partitions on your hard disk. Be sure to <b>take a full backup of any valuable data</b> before running this program.
2011-04-15
Diegimo procesas gali pakeisti kompiuterio disko skirsnių dydį arba juos pašalinti. <b>Būtinai padarykite pilną vertingų duomenų atsarginę kopiją</b> prieš naudodami Linux įdiegimo programą.
2.
Connection failed.
2013-10-15
Nepavyko prisijungti.
3.
Connected.
2013-10-15
Prisijungta.
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2011-09-28
Įdiegimas (OEM režimas, kompiuterių gamintojams bei pardavėjams)
7.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2013-10-03
Diegiate sistemos platintojo būdu. Įveskite unikalų pavadinimą šiai kompiuterių grupei. Šis pavadinimas bus išsaugotas įdiegtoje sistemoje ir gali padėti pranešant apie klaidas.
8.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
2011-09-29
Galite išbandyti ${RELEASE} operacinę sistemą nekeisdami nieko savo kompiuteryje - programos veiks iš šios ${MEDIUM} laikmenos.
13.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
2011-09-29
Jei norite, galite perskaityti šios operacinės sistemos <a href="release-notes">laidos apžvalgą</a>.
17.
Choose your keyboard layout:
2012-03-07
Pasirinkite norimą klaviatūros išdėstymą (kalbą):
18.
Type here to test your keyboard
2017-04-02
Rašykite čia nustatytai klaviatūrai išbandyti
19.
Detect Keyboard Layout
2011-09-29
Aptikti klaviatūros išdėstymą
20.
Detect Keyboard Layout...
2011-09-29
Aptikti klaviatūros išdėstymą...
24.
Choose a picture
2011-09-29
Pasirinkite paveikslėlį
28.
One account to log in to everything on Ubuntu
2013-10-15
Vieningas prisijungimas visiems naudotojo poreikiams
29.
Error registering account
2013-10-15
Klaida registruojant naudotoją
30.
Error loging into the account
2013-10-16
Klaida jungiantis prie Ubuntu One paskyros
2013-10-15
Klaida prijungiant naudotoją
31.
Something went wrong
2013-10-16
Kažkas nepavyko
32.
<a href="">Learn more</a>
2013-10-15
<a href="">Sužinoti daugiau</a>
33.
I have read and accept the <a href="">Ubuntu One terms of use</a>
2013-10-16
Aš perskaičiau ir sutinku su <a href="">Ubuntu One paslaugos naudojimo sąlygomis</a>
34.
<span size="small">Enter the email address you use to log into your Ubuntu One account.</span>
2013-10-16
<span size="small">Įveskite el. pašto adresą, kurį naudojate jungimui prie Ubuntu One paslaugų.</span>
35.
<span size="small">If you don't have an account yet, don't worry we'll create one for you.</span>
2013-10-16
<span size="small">Jei jūs dar neesate užsiregistravęs Ubuntu One – tuomet jums bus sukurta nauja paskyra.</span>
36.
Ubuntu One email
2013-10-16
El. paštas Ubuntu One paskyrai
39.
At least 8 characters password
2013-10-16
8 simbolių ar ilgesnis slaptažodis
40.
Retype password
2013-10-15
Pakartokite slaptažodį
47.
Log in later
2013-10-15
Prisijungsiu vėliau
48.
Register later
2013-10-16
Užsiregistruosiu vėliau
2013-10-15
Prisijungsiu vėliau
50.
&lt;small&gt;Enter the same password twice, so that it can be checked for typing errors.&lt;/small&gt;
2017-04-02
&lt;small&gt;Įveskite tą patį slaptažodį du kartus, taip bus patikrinta ar nepadarėte klaidų rašydami.&lt;/small&gt;
53.
Apps
2013-10-15
Programos
54.
Photos
2013-10-15
Nuotraukos
55.
Music
2013-10-15
Muzika
56.
Cloud
2014-03-12
Saugykla internete
2013-10-16
Saugykla
57.
Please type your email:
2013-10-15
Įrašykite savo el. pašto adresą:
58.
Please tell us your name and choose a password:
2013-10-16
Prašome įrašyti savo vardą bei sugalvotą slaptažodį:
59.
Ubuntu One is the single account you use to log in to all services and sites related to Ubuntu.
2013-10-16
Ubuntu One - tai vieningas prisijungimas prie visų su Ubuntu OS susijusių paslaugų bei tinklalapių.
60.
Get new apps from the Software Center, store files in your personal cloud, buy tracks from the Music Store, manage your payments and subscriptions - you decide which services you need.
2013-10-16
Gaukite naujas programas „Programų Centre“, saugokite savo failus asmeninėje Ubuntu One interneto saugykloje, pirkite muzikos kūrinius iš Muzikos parduotuvės, valdykite savo pirkimus bei registracijas - jūs nusprendžiate kurių paslaugų jums reikia.
61.
If you have an existing Ubuntu single sign on account, that is now called your Ubuntu One account.
2013-10-16
Jei jūs jau turite „Ubuntu single sing on“ paskyrą, ją naudokite ir Ubuntu One paslaugoms.
62.
There is no internet connection. To be able to create an account or to log in to Ubuntu One, you need to be connected to the internet.
2013-10-16
Nėra ryšio su internetu. Jei norite sukurti ar prisijungti prie Ubuntu One paskyros, reikia prijungti šį kompiuterį prie Interneto.
63.
I am a new Ubuntu One user.
2013-10-15
Aš dar nenaudojau Ubuntu One paslaugų.
2013-10-15
Aš jau nenaudojau Ubuntu One paslaugų.
64.
I am a returning Ubuntu One user and my password is:
2013-10-15
Aš jau naudojausi Ubuntu One paslauga, mano slaptažodis yra:
66.
Your computer's name:
2011-04-13
Šio kompiuterio vardas:
2010-09-28
Jūsų kompiuterio vardas:
67.
The name it uses when it talks to other computers.
2011-04-13
Šis vardas naudojamas bendraujant su kitais kompiuteriais tinkle.
79.
Log in automatically
2017-04-02
Nereikalauti slaptažodžio paleidus sistemą
2011-09-29
Neprašyti slaptažodžio paleidus sistemą
80.
Require my password to log in
2017-04-02
Reikalauti įvesti slaptažodį prisijungiant
81.
Encrypt my home folder
2011-04-15
Užšifruoti mano asmeninį aplanką
98.
This may leave your computer unable to boot.
2011-04-15
Dėl to Jūsų kompiuteryje gali nebeveikti operacinių sistemų paleidimas.