Translations by Evan

Evan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 68 results
5.
Install
2009-08-25
Linux sistemos įdiegimas
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2009-08-25
Įdiegti (OEM režimas, kompiuterių gamintojams bei pardavėjams)
7.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2009-08-25
Jūs diegiate sistemos platintojo būdu. Prašome įvesti unikalų pavadinimą šiai kompiuterių grupei. Šis pavadinimas bus išsaugotas įdiegtoje sistemoje ir gali padėti pranešant apie klaidas.
15.
Where are you?
2009-08-25
Iš kur jūs?
16.
Keyboard layout
2009-08-25
Klaviatūros išdėstymas
23.
Who are you?
2009-08-25
Kas jūs esate?
46.
Skip
2009-08-25
Praleisti
72.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2009-08-25
Jūs naudojate klaidų paieškos ir taisymo režimą. Nenaudokite vertingo slaptažodžio!
79.
Log in automatically
2009-08-25
Neprašyti slaptažodžio įjungiant sistemą
83.
Select any accounts you would like to import. The documents and settings for these accounts will be available after the install completes.
2009-08-25
Pasirinkite naudotojus, kurių informaciją norite importuoti. Pasirinktų naudotojų dokumentai, nustatymai bei kiti duomenys bus nukopijuoti į naują operacinę sistemą.
84.
If you do not wish to import any accounts, select nothing and go to the next page.
2009-08-25
Jei nenorite importuoti jokių naudotojų duomenų ar nustatymų, nieko nepasirinkite ir eikite pirmyn.
88.
Prepare partitions
2009-08-25
Paruošti skirsnius
104.
Installer crashed
2009-08-25
Diegimo programa lūžo
116.
Device
2009-08-25
Įrenginys
117.
Type
2009-08-25
Тipas
118.
Mount point
2009-08-25
Prijungimo taškas
119.
Format?
2009-08-25
Formatuoti?
120.
Size
2009-08-25
Dydis
121.
Used
2009-08-25
Panaudota
123.
free space
2009-08-25
laisva vieta
124.
unknown
2009-08-25
Nežinoma
125.
Create partition
2009-08-25
Sukurti skirsnį
129.
Primary
2009-08-25
Pirminis
130.
Logical
2009-08-25
Loginis
131.
Edit partition
2009-08-25
Taisyti skirsnį
132.
Edit a partition
2009-08-25
Taisyti skirsnį
133.
Boot loader
2009-08-25
Sistemų įkėliklis
135.
Go Back
2009-08-25
Grįžti
136.
Continue
2009-08-25
Tęsti
139.
Installation is complete. You need to restart the computer in order to use the new installation.
2009-08-25
Įdiegimas baigtas. Norėdami naudotis naująja sistema turite paleisti kompiuterį iš naujo.
141.
Installing system
2009-08-25
Įdiegiama sistema
142.
Finding the distribution to copy...
2009-08-25
Ieškoma distribucija kopijavimui...
143.
Copying files...
2009-08-25
Kopijuojami failai...
146.
The installer encountered an error copying files to the hard disk:
2009-08-25
Įvyko klaida kopijuojant failus į kietąjį diską:
151.
The following file did not match its source copy on the CD/DVD:
2009-08-25
Šis failas neatitiko jo kopijos CD/DVD diske:
152.
Copying installation logs...
2009-08-25
Kopijuojami įdiegimo žurnalai...
153.
Configuring target system...
2009-08-25
Konfigūruojama įdiegta sistema ...
154.
Configuring system locales...
2009-08-25
Konfigūruojamos sistemos lokalės...
155.
Configuring apt...
2009-08-25
Konfigūruojamas apt....
156.
Configuring time zone...
2009-08-25
Konfigūruojama laiko zona...
157.
Configuring keyboard...
2009-08-25
Konfigūruojama klaviatūra...
158.
Creating user...
2009-08-25
Kuriamas naudotojas...
159.
Configuring hardware...
2009-08-25
Konfigūruojama aparatinė įranga...
161.
Configuring network...
2009-08-25
Konfigūruojamas tinklas...
162.
Configuring boot loader...
2009-08-25
Konfigūruojama sistemos įkėlimo programa...
165.
Installing additional packages...
2009-08-25
Papildomų paketų įdiegimas...
166.
Checking for packages to install...
2009-08-25
Įdiegiamų paketų patikrinimas...
167.
Removing extra packages...
2009-08-25
Pašalinami papildomi (nereikalingi) paketai...
168.
Checking for packages to remove...
2009-08-25
Ieškoma ištrintinų (nereikalingų) paketų...
169.
Downloading packages (${TIME} remaining)...
2009-08-25
Atsiunčiami paketai (liko ${TIME})...