Translations by Yiğit Ateş

Yiğit Ateş has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 433 results
~
_Password:
2010-08-15
_Parola:
~
_Email address:
2010-08-15
_E-posta adresi:
~
Shotwell Photo Viewer
2010-08-15
Shotwell Fotoğraf Görüntüleyicisi
~
Edit
2010-08-15
Düzenle
~
Organize your photos
2010-08-15
Fotoğraflarınızı düzenleyin
~
Go _Back
2010-08-15
_Geri Git
~
Shotwell Photo Manager
2010-08-15
Shotwell Fotoğraf Yöneticisi
~
Account Not Ready
2010-08-15
Hesap Hazır Değil
~
Additional Security Required
2010-08-15
Ek Güvenlik Gerekli
~
Unrecognized User
2010-08-15
Tanımlanamayan Kullanıcı
2.
Cameras
2010-08-15
Kameralar
3.
Camera
2010-08-15
Kamera
5.
Unable to unmount camera. Try unmounting the camera from the file manager.
2010-08-15
Kamera ayrılamadı. Kamerayı, dosya yöneticisinden ayırmayı deneyin.
6.
Hide photos already imported
2010-08-15
İçe aktarılmış fotoğrafları gizle
7.
Only display photos that have not been imported
2010-08-15
Yalnızca içe aktarılmamış fotoğrafları görüntüle
9.
_Titles
2010-08-15
_Başlıklar
10.
Display the title of each photo
2010-08-15
Tüm fotoğrafların başlığını görüntüle
11.
Import _Selected
2010-08-15
_Seçili Öğeleri İçe Aktar
13.
Import _All
2010-08-15
_Tümünü İçe Aktar
15.
Shotwell needs to unmount the camera from the filesystem in order to access it. Continue?
2010-08-15
Shotwell, erişim sağlamak için kameranın dosya sisteminden ayrılmasına ihtiyaç duyuyor. Devam etmek istiyor musunuz?
16.
_Unmount
2010-08-15
_Ayır
17.
Please unmount the camera.
2010-08-15
Lütfen kamerayı ayırın.
18.
The camera is locked by another application. Shotwell can only access the camera when it's unlocked. Please close any other application using the camera and try again.
2010-08-15
Kamera, başka bir uygulama tarafından kullanılıyor. Shotwell, kameraya yalnızca boştayken erişebilir. Lütfen kamerayı kullanan diğer uygulamayı kapatın ve yeniden deneyin.
19.
Please close any other application using the camera.
2010-08-15
Lütfen kamerayı kullanırken diğer programları kapatın.
20.
Unable to fetch previews from the camera: %s
2010-08-15
Kameradan önizlemeler alınamadı: %s
21.
Unmounting...
2010-08-15
Ayrılıyor...
22.
Fetching photo information
2010-08-15
Fotoğraf bilgisi alınıyor
23.
Fetching preview for %s
2010-08-15
%s için önizleme alınıyor
24.
Unable to lock camera: %s
2010-08-15
Kamera kilitlenemedi: %s
25.
Delete this photo from camera?
Delete these %d photos from camera?
2010-08-15
Bu fotoğraf kameradan silinsin mi?
Bu %d fotoğraf kameradan silinsin mi?
29.
_Keep
2010-08-15
_Koru
33.
Play a slideshow
2010-08-15
Bir slayt gösterisi oynat
37.
Export Photos
2010-08-15
Fotoğrafları Dışa Aktar
38.
Rotating
2010-08-15
Döndürülüyor
39.
Undoing Rotate
2010-08-15
Döndürme İşlemi Geri Alınıyor
89.
Loading Shotwell
2010-08-15
Shotwell Yükleniyor
95.
[FILE]
2010-08-15
[DOSYA]
96.
Run '%s --help' to see a full list of available command line options.
2010-08-15
Kullanılabilir komut satırı seçeneklerinin tam bir listesini görmek için '%s --help' komutunu çalıştırın.
97.
Today
2010-08-15
Bugün
98.
Yesterday
2010-08-15
Dün
99.
Title:
2010-08-15
Başlık:
100.
Items:
2010-08-15
Öğeler:
101.
%d Event
%d Events
2010-08-15
%d Olay
%d Olay
102.
%d Photo
%d Photos
2010-08-15
%d Fotoğraf
%d Fotoğraf
104.
Date:
2010-08-15
Tarih:
105.
Time:
2010-08-15
Zaman:
106.
From:
2010-08-15
İlk Tarih
107.
To:
2010-08-15
Son Tarih:
108.
Size:
2010-08-15
Boyut:
112.
Exposure:
2010-08-15
Pozlandırma: