Translations by Taha KONUK

Taha KONUK has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

130 of 30 results
138.
Shotwell couldn't create a file for editing this photo because you do not have permission to write to %s.
2011-03-28
Shotwell bu fotoğrafı düzenlemek için bir dosya oluşturamadı çünlü %s kaynağına yazmak için izniniz yok.
172.
1 photo failed to import because the photo library folder was not writable:
%d photos failed to import because the photo library folder was not writable:
2011-03-28
msgstr[0] 1 fotoğrafın içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi: msgstr[1] %d fotoğrafın içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi:
173.
1 video failed to import because the photo library folder was not writable:
%d videos failed to import because the photo library folder was not writable:
2011-03-28
msgstr[0] 1 videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi: msgstr[1] %d videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi:
174.
1 photo/video failed to import because the photo library folder was not writable:
%d photos/videos failed to import because the photo library folder was not writable:
2011-03-28
msgstr[0] 1 fotoğrafın/videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi: msgstr[1] %d fotoğrafın/videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi:
252.
Invalid pattern
2011-03-28
Geçersiz desen
255.
_Import in Place
2011-03-28
Yer yer içe aktar
377.
No photos/videos
2011-03-28
fotoğraf/video yok
378.
No photos/videos found
2011-03-28
fotoğraf/video bulunamadı
382.
2 images per page
2011-03-28
sayfa başına 2 resim
383.
4 images per page
2011-03-28
sayfa başına 4 resim
384.
6 images per page
2011-03-28
sayfa başına 6 resim
385.
8 images per page
2011-03-28
sayfa başına 8 resim
386.
16 images per page
2011-03-28
sayfa başına 16 resim
387.
32 images per page
2011-03-28
sayfa başına 32 resim
431.
Find photos and videos by search criteria
2011-03-28
Arama kriterine göre fotoğraf ya da video bul
591.
Find an image by typing text that appears in its name or tags
2011-03-28
İsmini ya da etiketini yazarak bir resim bul
717.
No events
2011-03-28
Olay yok
718.
No events found
2011-03-28
Olay bulunamadı
744.
Error loading UI file %s: %s
2011-03-28
Kullanıcı arayüzü dosyası yüklenirken hata %s: %s
746.
Publishing
2011-03-28
Yayımlama
765.
Publishing to %s can't continue because an error occurred:
2011-03-28
%s alanına yayımlama devam edemez çünkü bir hata oluştu:
773.
Videos will appear in '%s'
2011-03-28
Videolar '%s' içinde görüntülenecek
814.
Videos will appear in:
2011-03-28
Videoların görüntüleneceği yer:
828.
Upload _size:
2011-03-28
Yükleme _boyutu:
830.
Crumble
2011-03-28
Parçala
839.
Slide
2011-03-28
Slayt
840.
Fade
2011-03-28
Solma
868.
Print image _title
2011-03-28
Resim _başlığını yazdır
886.
R_ename imported files to lowercase
2011-03-28
İçe aktarılan dosyaların isimlerini küçük harf kullanarak _yeniden adlandır
895.
Transition d_elay:
2011-03-28
Değişme _süresi