Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
1120 of 98 results
11.
Wait for the given seconds until the action is done. Defaults to 5 Minutes.
Vui lòng đợi cho tới khi thực hiện xong. Mặc định là 5 phút.
Translated by huydd1990 on 2011-09-13
Located in ../test.py:81
12.
Removing files: %s
Gỡ bỏ các tệp: %s
Translated by huydd1990 on 2011-09-13
Located in ../test.py:90
13.
Checking if %s is installed
Kiểm tra nếu %s đã được cài đặt:
Translated by huydd1990 on 2011-09-13
Located in ../test.py:96
14.
Searching for %s
Tìm kiếm cho %s
Translated by huydd1990 on 2011-09-13
Located in ../test.py:100
15.
Installing from catalog: %s
Cài đặt từ bản liệt kê: %s
Translated by huydd1990 on 2011-09-13
Located in ../test.py:104
16.
Installing files: %s
Đang cài đặt các tệp: %s
Translated by huydd1990 on 2011-09-13
Located in ../test.py:109
17.
Installing packages: %s
Đang cài đặt các gói: %s
Translated by huydd1990 on 2011-09-13
Located in ../test.py:115
18.
Installing mimetype handlers: %s
Đang cài đặt trình điều khiển định dạng mô phỏng: %s
Translated by huydd1990 on 2011-09-13
Located in ../test.py:121
19.
Installing providers: %s
Đang cài đặt trợ giúp: %s
Translated by huydd1990 on 2011-09-13
Located in ../test.py:127
20.
Installing GStreamer-Resource: %s
Đang cài đặt Gstreamer: %s
Translated by huydd1990 on 2011-09-13
Located in ../test.py:146
1120 of 98 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hai Lang, Lê Hoàng Phương, Ngoc Van-Hong Vo, hoang le son, huydd1990.