Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 98 results
1.
Install the given packages
Nainštaluje dané balíky
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-09-28
Located in ../test.py:40
2.
Install package files
Nainštaluje súbory z balíkov
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-09-28
Located in ../test.py:43
3.
Install packages which provide the given files
Nainštaluje balíky, ktoré poskytujú dané súbory
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-09-28
Located in ../test.py:46
4.
Remove the packages which provide the given files
Ostráni balíky, ktoré poskytujú dané súbory
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-09-28
Located in ../test.py:49
5.
Check if a package is installed
Skontroluje, či je balík nainštalovaný
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-09-28
Located in ../test.py:53
6.
Search for the package providing the given file
Vyhľadá balík poskytujúci daný súbor
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-09-28
Located in ../test.py:56
7.
Specify the interaction mode by providing a comma spearated list of the following values: %s. This is currently not supported.
Určuje režim interakcie poskytnutím čiarkami oddeleného zoznamu nasledujúcich hodnôt: %s. Toto momentálne nie je podporované.
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-09-28
Located in ../test.py:60
8.
Install the packages specfied in the given PackageKit catalog
Nainštaluje balíky určené v zadanom katalógu programu PackageKit
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-09-28
Located in ../test.py:68
9.
Install mime type handlers
Nainštaluje obslužné programy pre typy MIME
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-09-28
Located in ../test.py:72
10.
Install the given GStreamer resource. The value 'single' can be used as an alias for WMV9 and the value 'multi' as an alias for a group of codecs.
Nainštaluje zadaný zdroj systému GStreamer. Hodnota „single“ môže byť použitá ako alias pre WMV9 a hodnota „multi“ ako alias pre skupinu kedekov.
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2011-09-28
Located in ../test.py:75
110 of 98 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Peter Mráz.