Translations by Ibai Oihanguren Sala

Ibai Oihanguren Sala has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 61 results
10.
Install the given GStreamer resource. The value 'single' can be used as an alias for WMV9 and the value 'multi' as an alias for a group of codecs.
2016-03-18
Instalatu emandako GStreamer baliabidea. 'single' balioa erabil daiteke WMV9-ren ordezko gisa, eta 'multi' balioa kodek talde baten ordezko gisa.
11.
Wait for the given seconds until the action is done. Defaults to 5 Minutes.
2016-03-18
Itxaron emandako denbora (segundotan) ekintza burutu arte. Balio lehenetsia 5 minutukoa da.
25.
Failed to install multiple package files
2014-03-17
Huts egin du pakete-fitxategi anitz instalatzerakoan
26.
Installing more than one package file at the same time isn't supported. Please install one after the other.
2014-03-17
Aldi berean pakete-fitxategi bat baino gehiago instalatzea ez dago onartuta. Instalatu bata bestearen ostean.
27.
Relative path to package file
2014-03-23
Bide-izen erlatiboa pakete-fitxategira
28.
You have to specify the absolute path to the package file.
2014-03-23
Pakete-fitxategirako bide-izen absolutua zehaztu behar duzu.
29.
Unsupported package format
2013-04-23
Onartu gabeko pakete-formatua
30.
Only Debian packages are supported (*.deb)
2013-04-23
Debian paketeak soilik onartzen dira (*.deb)
31.
Install package file?
Install package files?
2013-04-23
Pakete-fitxategia instalatu?
Pakete-fitxategiak instalatu?
32.
%s requests to install the following package file.
%s requests to install the following package files.
2013-04-23
%s eskaera ondorengo pakete-fitxategia instalatzeko.
%s eskaera ondorengo pakete-fitxategiak instalatzeko.
33.
Software from foreign sources could be malicious, could contain security risks and or even break your system.Install packages from your distribution's repositories as far as possible.
2014-03-23
Kanpoko jatorrietako softwarea intentzio txarrekoa izan daiteke, eta segurtasun-arriskuak eduki edo zure sistema apur dezake. Posible den heinean, instalatu paketeak zure banaketako errepositorioetatik.
34.
Installing packages by files isn't supported
2014-03-23
Paketeak fitxategika instalatzea ez dago onartuta
35.
This method hasn't yet been implemented.
2013-04-23
Metodo hau oraindik ez da inplementatu.
36.
Catalog could not be read
2013-04-23
Katalogoa ezin izan da irakurri
37.
The catalog file '%s' doesn't exist.
2013-04-23
'%s' katalogo-fitxategia ez da existitzen.
38.
The catalog file '%s' could not be opened and read.
2013-04-23
'%s' katalogo-fitxategia ezin izan da ireki eta irakurri.
39.
The file '%s' isn't a valid software catalog. Please redownload or contact the provider.
2013-04-23
'%s' fitxategia ez da baliozko software-katalogo bat. Deskargatu berriro edo jarri hornitzailearekin harremanetan.
40.
Catalog is not supported
2013-04-23
Katalogoa ez dago onartuta
42.
A required package is not installable
Required packages are not installable
2014-03-19
Beharrezko pakete bat ezin da instalatu
Beharrezko paketeak ezin dira instalatu
43.
The catalog requires the installation of the package %s which is not available.
The catalog requires the installation of the following packages which are not available: %s
2014-03-19
Katalogoak beharrezkoa du %s paketea instalatzea, baina hau ez dago eskuragarri.
Katalogoak beharrezkoa du honako paketeok instalatzea, baina hauek ez daude eskuragarri: %s
44.
Install the following software package?
Install the following software packages?
2014-03-19
Honako software-pakete hau instalatu?
Honako software-pakete hauek instalatu?
45.
%s requires the installation of an additional software package.
%s requires the installation of additional software packages.
2014-03-19
%s(e)k beharrezkoa du software-pakete gehigarri bat instalatzea.
%s(e)k beharrezkoa du software-pakete gehigarriak instalatzea.
46.
The package catalog %s requests to install the following software.
The following catalogs request to install software: %s
2014-03-19
%s pakete-katalogoak honako software hau instalatzea eskatzen du.
Honako katalogoek softwarea instalatzeko eskatzen dute: %s
2014-03-19
Honako katalogoek softwarea instalatzeko eskatzen dute: %s
47.
Install additional software package?
Install additional software packages?
2014-03-19
Software-pakete gehigarria instalatu?
Software-pakete gehigarriak instalatu?
48.
%s requests to install the following software package to provide additional features.
%s requests to install the following software packages to provide additional features.
2014-03-19
%s(e)k honako software-paketea instalatzeko eskatzen du, ezaugarri gehigarriak eskaintzeko.
%s(e)k honako software-paketeak instalatzeko eskatzen du, ezaugarri gehigarriak eskaintzeko.
49.
The following software package is required to provide additional features.
The following software packages are required to provide additional features.
2014-03-19
Honako software-pakete hau beharrezkoa da ezaugarri gehigarriak eskaintzeko.
Honako software-pakete hauek beharrezkoak dira ezaugarri gehigarriak eskaintzeko.
50.
Could not find requested package
Could not find requested packages
2014-03-19
Ezin izan da eskatutako paketea aurkitu
Ezin izan dira eskatutako paketeak aurkitu
51.
%s requests to install the following software package to provide additional features:
%s requests to install the following software packages to provide additional features:
2014-03-19
%s(e)k honako software-pakete hau instalatzea eskatzen du ezaugarri gehigarriak eskaintzeko:
%s(e)k honako software-pakete hauek instalatzea eskatzen du ezaugarri gehigarriak eskaintzeko:
52.
The following software package is required to provide additional features but cannot be installed:
The following software packages are required to provide additional features but cannot be installed:
2014-03-19
Honako software-pakete hau beharrezkoa da ezaugarri gehigarriak eskaintzeko, baina ezin da instalatu:
Honako software-pakete hauek beharrezkoak dira ezaugarri gehigarriak eskaintzeko, baina ezin dira instalatu:
53.
Installing mime type handlers isn't supported
2014-03-19
Mime moten maneiatzaileak instalatzea ez da sostengatzen
54.
To search and install software which can open certain file types you have to install app-install-data.
2014-03-19
Fitxategi mota jakin batzuk ireki ditzakeen softwarea bilatu eta instalatzeko, aurrena app-install-data instalatu behar duzu.
55.
Searching for suitable software to open files
2014-03-19
Fitxategiak irekitzeko software egokiaren bila
56.
%s requires to install software to open files of the following file type:
%s requires to install software to open files of the following file types:
2014-03-19
%s(e)k softwarea instalatu beharra du honako fitxategi mota hau irekitzeko:
%s(e)k softwarea instalatu beharra du honako fitxategi mota hauek irekitzeko:
57.
Software to open files of the following file type is required but is not installed:
Software to open files of the following file types is required but is not installed:
2014-03-19
Honako fitxategi mota irekitzeko softwarea beharrezkoa da baina ez dago instalatuta:
Honako fitxategi motak irekitzeko softwarea beharrezkoa da baina ez dago instalatuta:
58.
Supported file types
2014-03-19
Onartutako fitxategi motak
59.
Install software to open files?
2014-03-19
Fitxategiak irekitzeko softwarea instalatu?
60.
%s is not supported.
Unsupported file types: %s
2014-03-19
%s ez dago onartuta.
Onartu gabeko fitxategi motak: %s
61.
Application
2014-03-19
Aplikazioa
62.
All
2014-03-19
Guztiak
63.
,
2014-03-19
,
64.
Installing printer drivers on request isn't supported
2014-03-19
Inprimagailuen kontrolatzaileak behar ahala instalatzea ez dago onartuta
65.
Currently autodetection and installation of missing printer drivers is not supported.
2014-03-19
Une honetan, falta diren inprimagailu-kontrolatzaileak automatikoki antzeman eta instalatzea ez dago onartuta.
66.
Installing fonts on request isn't supported
2014-03-19
Letra-tipoak behar ahala instalatzea ez dago onartuta
67.
Currently autodetection and installation of missing fonts is not supported.
2014-03-19
Une honetan, falta diren letra-tipoak automatikoki antzeman eta instalatzea ez dago onartuta.
68.
Invalid search term
2014-03-23
Bilaketa-kate baliogabea
70.
Searching for multimedia plugins
2014-03-19
Multimedia-pluginen bila
79.
Required plugin could not be found
2014-03-19
Beharrezko plugina ezin izan da aurkitu
80.
Install extra multimedia plugin?
Install extra multimedia plugins?
2014-03-19
Multimedia-plugin gehigarria instalatu?
Multimedia-plugin gehigarriak instalatu?
81.
The following plugin is not available:
The following plugins are not available:
2014-03-19
Honako plugin hau ez dago eskuragarri:
Honako plugin hauek ez daude eskuragarri: