Translations by Andoni Ezeiza

Andoni Ezeiza has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
7.
Specify the interaction mode by providing a comma spearated list of the following values: %s. This is currently not supported.
2015-03-23
Interakzio-modua zehaztu, ondorengo balioen zerrenda komaz bereizita emanez: %s. Momentuz hau ez dago eskuragarri.
10.
Install the given GStreamer resource. The value 'single' can be used as an alias for WMV9 and the value 'multi' as an alias for a group of codecs.
2015-03-23
Emandako GStreamer errekurtsoa instalatu. "single" balioa WMV9-rentzako goitizen gisa erabil daiteke, eta "multi" balioa, aldiz, codec talde batentzat.
11.
Wait for the given seconds until the action is done. Defaults to 5 Minutes.
2015-03-23
Itxaron emandako segunduetan zehar ekintza gauzatu arte. Lehenetsia 5 minutu.
24.
The use of %s may be restricted in some countries. You must verify that one of the following is true: - These restrictions do not apply in your country of legal residence - You have permission to use this software (for example, a patent license) - You are using this software for research purposes only
2015-03-23
%s -ren erabilera mugaturik egon daiteke zenbait herrialdetan. Ondorengo punturen bat betetzen den ala ez frogatu behar duzu: -Murrizketa hauek ez dira zure herrialdean betetzen. -Softwarea erabiltzeko baimena duzu (patente lizentzia, adibidez) -Software honen erabileraren helburua ikerkuntza duzu.
41.
The method '%s' which is used to specify packages isn't supported. Please contact the provider of the catalog about this issue.
2015-03-23
Paketeak zehazteko erabiltzen den '%s' metodoa ez dago baimendua. Jar zaitez katalogoaren hornitzailearekin harremanetan arazoari buruzko xehetasunak zehazteko.
69.
The following term doesn't describe a GStreamer resource: %s
2015-03-23
Ondorengo terminoak ez du GStreamer errekurtsoa deskribatzen: %s
71.
%s requires to install plugins to create media files of the following type:
%s requires to install plugins to create files of the following types:
2015-03-23
%s -(e)k ondorengo multimedia-fitxategi mota sortzeko pluginak behar ditu:
%s -(e)k ondorengo multimedia-fitxategi motak sortzeko pluginak behar ditu:
72.
The plugin to create media files of the following type is not installed:
The plugin to create media files of the following types is not installed:
2015-03-23
Ondorengo multimedia-fitxategi mota sortzeko beharrezkoak diren pluginak ez daude instalatuta:
Ondorengo multimedia-fitxategi motak sortzeko beharrezkoak diren pluginak ez daude instalatuta:
73.
%s requires to install plugins to play media files of the following type:
%s requires to install plugins to play files of the following types:
2015-03-23
%s -(e)k ondorengo multimedia-fitxategi mota erreproduzitzeko pluginak behar ditu:
%s -(e)k ondorengo multimedia-fitxategi motak erreproduzitzeko pluginak behar ditu:
74.
The plugin to play media files of the following type is not installed:
The plugin to play media files of the following types is not installed:
2015-03-23
Ondorengo multimedia-fitxategi mota erreproduzitzeko pluginak ez daude instalatuta:
Ondorengo multimedia-fitxategi motak erreproduzitzeko pluginak ez daude instalatuta:
75.
%s requires to install plugins to create and play media files of the following type:
%s requires to install plugins to create and play media files of the following types:
2015-03-23
%s -(e)k ondorengo multimedia-fitxategi mota sortu eta erreproduzitzeko pluginak instalatu behar ditu:
%s -(e)k ondorengo multimedia-fitxategi motak sortu eta erreproduzitzeko pluginak instalatu behar ditu:
76.
The plugins to create and play media files of the following type are not installed:
The plugins to create and play media files of the following types are not installed:
2015-03-23
Ondorengo multimedia-fitxategi mota sortu eta erreproduzitzeko pluginak ez daude instalatuta:
Ondorengo multimedia-fitxategi motak sortu eta erreproduzitzeko pluginak ez daude instalatuta:
77.
%s requires to install plugins to support the following multimedia feature:
%s requires to install plugins to support the following multimedia features:
2015-03-23
%s -(e)k ondorengo multimedia-ezaugarria onartzeko pluginak instalatu behar ditu:
%s -(e)k ondorengo multimedia-ezaugarriak onartzeko pluginak instalatu behar ditu:
78.
Extra plugins to provide the following multimedia feature are not installed:
Extra plugins to provide the following multimedia features are not installed:
2015-03-23
Ondorengo multimedia-ezaugarria onartzeko plugin gehigarriak ez daude instalatuta:
Ondorengo multimedia-ezaugarriak onartzeko plugin gehigarriak ez daude instalatuta:
82.
Provides
2015-03-23
Hornitzen du
85.
%s wants to remove the software which provides the following file:
%s wants to remove the software which provides the following files:
2015-03-23
%s -(e)k ondorengo fitxategia dakarren softwarea ezabatu nahi du:
%s -(e)k ondorengo fitxategiak dakartzan softwarea ezabatu nahi du:
89.
%s wants to remove the following software package from your computer.
%s wants to remove the following software packages from your computer.
2015-03-23
%s -(e)k ondorengo software-paketea ezabatu nahi du zure lan-girotik.
%s -(e)k ondorengo software-paketeak ezabatu nahi ditu zure lan-girotik.
90.
The following software package will be removed from your computer.
The following software packages will be removed from your computer.
2015-03-23
Ondorengo software-paketea zure lan-girotik ezabatuko da.
Ondorengo software-paketeak zure lan-girotik ezabatuko dira.
93.
The following packages will be removed with interaction mode %s: %s
2015-03-23
Ondorengo paketeak %s interakzio-moduan ezabatuko dira: %s
95.
The following packages will be installed with interaction mode %s: %s
2015-03-23
Ondorengo paketeak %s interakzio-moduan instalatuko dira: %s
97.
The following package files will be installed with interaction mode %s: %s
2015-03-23
Ondorengo paketeak %s interakzio-moduan instalatuko dira: %s
98.
The X Window ID of the calling application
2015-03-23
Deituriko aplikazioaren X leihoaren ID-a