Translations by Rohan Garg

Rohan Garg has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 290 results
~
Authentication is required to change the location used to decompress packages
2011-01-22
Pro změnu místa používaného pro rozbalování balíčků je vyžadováno oprávnění
~
Set the install root, e.g. '/' or '/mnt/ltsp'
2011-01-22
Nastavit instalační kořen, např. '/' or '/mnt/ltsp'
~
Updating system
2011-01-22
Aktualizuje se systém
~
Exit without waiting for actions to complete
2011-01-22
Ukončit bez čekání na nedokončené činnosti
~
Simulating install
2011-01-22
Napodobuje se instalace
~
The install root could not be set
2011-01-22
Instalační kořen se nepodařilo nastavit
~
Simulating update
2011-01-22
Napodobuje se aktualizace
~
Rollback to a previous transaction
2011-01-22
Vrátit se k předchozí transakci
~
An action, e.g. 'update-system' is required
2011-01-22
Je požadována činnost, např. 'update-system'
~
Rolling back
2011-01-22
Vrací se zpět
~
Authentication is required to rollback a transaction
2011-01-22
Pro vrácení transakce je vyžadováno oprávnění
~
A transaction identifier (tid) is required
2011-01-22
Je požadován identifikátor transakce (tid)
~
Simulating remove
2011-01-22
Napodobuje se odstranění
~
Change location that packages are installed
2011-01-22
Změnit místo, kam jsou balíčky instalovány
6.
Role
2011-01-22
Úloha
13.
Affected packages:
2011-01-22
Ovlivněné balíčky:
17.
Summary
2011-01-22
Přehled
18.
Category
2011-01-22
Skupina
23.
Details about the update:
2011-01-22
Podrobnosti k aktualizaci:
25.
Updates
2011-01-22
Nejnovější balíčky
26.
Obsoletes
2011-01-22
Zastaralé balíčky
27.
Vendor
2011-01-22
Prodejce
30.
Restart
2011-01-22
Znovuspuštění
34.
Issued
2011-01-22
Vydán
38.
System restart required by:
2011-01-22
Znovuspuštění systému požaduje:
39.
Session restart required:
2011-01-22
Je požadováno znovuspuštění sezení:
40.
System restart (security) required by:
2011-01-22
Znovuspuštění (bezpečnostní) systému požaduje:
41.
Session restart (security) required:
2011-01-22
Je požadováno znovuspuštění (bezpečnostní) sezení:
42.
Application restart required by:
2011-01-22
Znovuspuštění programu vyžaduje:
43.
Package description
2011-01-22
Popis balíčku
46.
Package files
2011-01-22
Soubory v balíčku
48.
Status
2011-01-22
Stav
49.
Results:
2011-01-22
Výsledky:
50.
Fatal error
2011-01-22
Vážná chyba
51.
There are no packages to update.
2011-01-22
Nejsou tu žádné balíčky k aktualizaci
52.
The transaction failed
2011-01-22
Transakce se nezdařila
53.
There are no updates available at this time.
2011-01-22
V tuto chvíli není dostupná žádná novější verze.
54.
There are no upgrades available at this time.
2011-01-22
V tuto chvíli nejsou dostupná žádná povýšení.
55.
Please restart the computer to complete the update.
2011-01-22
Spusťte, prosím, počítač znovu, aby aktualizace mohla být dokončena.
56.
Please logout and login to complete the update.
2011-01-22
Odhlašte se, prosím, a znovu se přihlašte, aby aktualizace mohla být dokončena.
57.
Please restart the computer to complete the update as important security updates have been installed.
2011-01-22
Spusťte, prosím, počítač znovu, aby aktualizace mohla být dokončena, protože byly nainstalovány důležité bezpečnostní aktualizace.
58.
Please logout and login to complete the update as important security updates have been installed.
2011-01-22
Odhlašte se, prosím, a znovu se přihlašte, aby aktualizace mohla být dokončena, protože byly nainstalovány důležité bezpečnostní aktualizace.
59.
Expected package name, actually got file. Try using 'pkcon install-local %s' instead.
2011-01-22
Očekáván název balíčku, doopravdy však byl obdržen soubor. Místo toho vyzkoušejte užití 'pkcon install-local %s'.
60.
This tool could not find any available package: %s
2011-01-22
Tomuto nástroji se nepodařilo nalézt žádný dostupný balíček: %s
61.
This tool could not find the installed package: %s
2011-01-22
Tomuto nástroji se nepodařilo nalézt nainstalovaný balíček: %s
62.
This tool could not find the package: %s
2011-01-22
Tomuto nástroji se nepodařilo nalézt balíček: %s
64.
This tool could not find all the packages: %s
2011-01-22
Tomuto nástroji se nepodařilo nalézt všechny balíčky: %s
65.
The daemon crashed mid-transaction!
2011-01-22
Démon havaroval uprostřed činnosti!
66.
PackageKit Console Interface
2011-01-22
Konzolové rozhraní k PackageKitu
68.
Failed to get the time since this action was last completed
2011-01-22
Nepodařilo se zjistit čas od té doby, co tato činnost byla naposledy dokončena