Translations by Volkan Gezer

Volkan Gezer has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

142 of 42 results
~
Latch
2013-01-20
Mandal
~
Cycle
2013-01-19
Döngü
~
Choose between key-repeat or long-press menus. Only affects alpha-numeric keys.
2013-01-18
Tuş tekrarlama veya uzun basma menüleri arasında seçim yapın. Sadece alfa sayısal tuşları etkiler.
~
Modifier auto-_release delay:
2013-01-18
Otomatik _bırakma düzenleyici gecikmesi:
~
Send _key strokes on:
2013-01-18
_Tuş vuruşlarını şurada gönder:
~
_Docking settings
2013-01-18
_Yapıştırma ayarları.
~
Enable docking
2013-01-18
Yapıştırmayı etkinleştir
~
Single-touch
2013-01-18
Tek dokunuş
~
Press & release - hold for key-repeat
2013-01-18
Bas ve bırak - tuş tekrarı için basılı tut
~
Release - hold for long press
2013-01-18
Bırak - uzun basmak için basılı tut
~
Multi-touch
2013-01-18
Çoklu dokunuş
31.
Allow multiple Onboard instances
2014-03-12
Çoklu Onboard örneklerine izin ver
32.
Override auto-detection and manually select quirks QUIRKS={metacity|compiz|mutter}
2013-01-21
Otomatik tespiti yoksayın ve kaçanakları (quirk) kendiniz seçin QUIRKS={metacity|compiz|mutter}
33.
Silently fail to start in the given desktop environments. DESKTOPS is a comma-separated list of XDG desktop names, e.g. GNOME for GNOME Shell.
2013-01-18
Belirtilen masaüstü ortamında sessiz başlatma başarısız. MASAÜSTLERİ, XDG masaüstü isimlerinin virgül ile ayrılmış listesidir. Örn. GNOME Kabuğu için GNOME
57.
Swap the scan actions after every key activation. The Step action will become the Activate action and vice versa.
2013-01-19
Her tuş etkinleştiğinde tarama işlemlerini değiştir. Adım işlemi, Etkinleştir uygulaması veya bunun tersi olacak.
2013-01-18
Her tuş etkinleştiğinde tarama işlemlerini değiştir. Adım işlemi Etkinleştir uygulaması ve tersi olacak.
79.
System defaults: Invalid enum value for key '{}' in section '{}': {}
2013-01-19
Sistem varsayılanları: '{}' anahtarı için '{}' alanında geçersiz numaralandırma değeri: {}
84.
Docking settings
2013-01-18
Yapıştırma ayarları
85.
Shrink workarea
2013-01-18
Çalışma alanını daralt
86.
Shrink the available space for maximized windows.
2013-01-18
Büyütülmüş pencereler için kullanılabilir alanı daralt.
87.
Expand on landscape screens
2013-01-18
Yatay ekranlarda genişlet
88.
Expand keyboard to the width of the workarea.
2013-01-18
Klavyeyi çalışma alanı genişliğine büyüt
89.
Expand on portrait screens
2013-01-18
Dikey ekranlarda genişlet
90.
Dock to screen edge:
2013-01-20
Ekran kenarına yapıştır:
97.
Onboard Preferences
2014-03-12
Onboard Tercihleri
132.
Loading legacy layout, format '{}'. Please consider upgrading to current format '{}'
2013-01-19
Kalıt yerleşimi yükleniyor, biçim '{}'. Lütfen güncel biçimi '{}' yükseltmeyi düşünün
144.
XTest
2013-01-18
XTest
179.
Dock the keyboard to the edge of the screen.
2013-01-18
Klavyeyi ekranın köşesine yapıştır.
181.
Docking
2013-01-18
Yapıştırma
190.
Constrain window size to the layout's aspect ratio.
2013-01-18
Pencere boyutunu yerleşimin en-boy oranına sınırla.
226.
Key-stroke _generation:
2013-01-18
Tuş vuruş _oluşturması:
227.
Modifier _behavior:
2013-01-18
Düzenleyici _davranışı
228.
Behavior of modifier and layer keys.
2013-01-18
Düzenleyici ve katman tuşları davranışı.
230.
Seconds of inactivity until active modifiers and layer keys are released. 0 to disable.
2013-01-18
Etkin düzenleyiciler ve katman tuşlarının bırakılacağı saniye cinsinden eylemsizlik süresi. Kapatmak için 0.
232.
_Touch input (requires restart):
2013-01-18
_Dokunma girişi (yeniden başlatma gerektirir):
255.
_Motion threshold:
2013-01-18
_Hareket eşiği:
256.
Time in seconds before a click is triggered.
2013-01-18
Tıklama tetiklenmeden önce saniye cinsinden geçecek süre.
257.
Distance in pixels before movement will be recognized.
2013-01-18
Hareketin algılanması için piksel biriminde mesaefe
258.
Hide hover click window
2013-01-20
Üzerinde tıklama gizleme penceresi
260.
Enable click type window on exit
2013-01-20
Çıkışta tıkla-yaz penceresini etkinleştir
273.
B_order width:
2013-01-18
Ç_erçeve genişliği:
312.
Move Onboard
2014-03-12
Ekran Klavyesi'ni Taşı