Translations by İbrahim Çelik

İbrahim Çelik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 58 results
6.
_System Language
2013-08-27
_Sistem Dili
7.
Other _Languages
2013-08-27
Diğer _Diller
8.
_Languages
2013-08-27
_Diller
42.
Scanner Settings
2012-03-03
Tarayıcı Ayarları
140.
key-repeat
2013-08-23
tuş tekrarı
141.
international character selection
2013-08-23
uluslararası karakter seçimi
142.
GTK
2013-08-23
GTK
143.
XInput
2013-08-23
XInput
153.
Typing Assistance
2013-08-23
Yazma Yardımcısı
158.
lock only
2013-08-23
Sadece kilitle
159.
none
2013-08-23
hiçbiri
160.
single-touch
2013-08-23
tek dokunma
161.
multi-touch
2013-08-23
çoklu dokunma
167.
Show/Hide options
2013-08-23
Gösterme/Gizleme seçenekleri
193.
Window options
2013-08-23
Pencere seçenekleri
216.
Show label popups
2013-08-23
Etiket bildirilerini göster
217.
Show label popups above pressed keys.
2013-08-23
Basılan tuşun üzerinde etiket bildirilerini göster
218.
Play sound
2013-08-23
Ses çal
219.
Play click sound on keypress.
2013-08-23
Tuşa basıldığında tıklama sesi çal.
220.
Key-press Feedback
2013-08-23
Tuşa basma Geribildirimi
221.
Show secondary labels
2013-08-23
İkincil etiketleri göster
223.
Key Labels
2013-08-23
Tuş etiketleri
224.
_Long press action:
2013-08-27
_Uzun basma hareketi:
231.
Key Behavior
2013-08-23
Tuş Davranışı
236.
Input Options
2013-08-23
Girdi seçenekleri
238.
Show _suggestions
2013-08-23
_Önerileri göster
239.
Enable word completion and prediction.
2013-08-23
Kelime tamamlama ve tahminini etkinleştir.
240.
Show spelling suggestions
2013-08-23
Yazım denetimi önerilerini göster
241.
Check spelling of the word at or before the cursor.
2013-08-23
Kelimenin yazımını imleçten önce veya sonra denetle.
242.
_Learn from typed text
2013-08-23
Yazılan _metinden öğren
243.
Remember new words, their recency and frequency to improve the suggestions over time.
2013-08-23
Yeni kelimeleri, ne zaman kullanıldığını ve kullanım sıklığını önerileri zamanla geliştirmek çin hatırla.
244.
Insert word _separators
2013-08-26
Kelime _ayırıcıları ekle
246.
Word Suggestions
2013-08-26
Kelime Önerileri
247.
Auto-capitalize while typing
2013-08-26
Yazarken baş harfleri otomatik büyüt
248.
Automatically capitalize sentence begins and name words.
2013-08-26
Cümle başlarını ve isimleri otomatik olarak büyük harfle başlat.
249.
Auto-correct spelling
2013-08-26
Otomatik yazım denetimi
250.
Automatically correct the last word.
2013-08-26
Son kelimeyi otomatik olarak düzelt.
251.
Auto-correction
2013-08-26
Otomatik düzeltme
252.
The spell check engine to use.
2013-08-26
Kullanılacak olan yazım denetimi motoru.
253.
Spell-check backend:
2013-08-26
Yazım denetimi arkaucu:
289.
Atspi unavailable, word prediction may not be fully functional
2013-08-23
Atspi mevcut değil, kelime tahmini tam olarak çalışmayabilir
328.
Umbrella
2013-08-26
Şemsiye
329.
White star
2013-08-26
Beyaz yıldız
330.
White telephone
2013-08-26
Beyaz telefon
331.
Hot beverage
2013-08-26
Sıcak içecek
332.
Skull and crossbones
2013-08-26
Kuru kafa ve çapraz kemikler
333.
Radioactive sign
2013-08-26
Radyoaktif simgesi
334.
Peace symbol
2013-08-26
Barış simgesi
335.
Yin yang
2013-08-26
Yin yang
336.
Frowning face
2013-08-26
Kızgın yüz