Translations by hasanzeki

hasanzeki has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
36.
layout '{filename}' does not exist
2012-07-12
'{Filename}' düzeni mevcut degil
37.
theme '{filename}' does not exist
2012-07-12
'{Filename}' Teması mevcut degil
38.
Loading theme from '{}'
2012-07-12
'{}' Den tema yukleme işlemi yapılıyor
39.
Unable to read theme '{}'
2012-07-12
'{}' Teması okunamıyor
40.
Enabling auto-show requires Gnome Accessibility. Onboard can turn on accessiblity now, however it is recommended that you log out and back in for it to reach its full potential. Enable accessibility now?
2012-07-12
Otomatik bir şekilde görüntülemeyi etkinleştirmek, Gnome Erişebilirlik desteğine gereksinmektedir. Onboard simdi met Destegi açabilir ancak TAM potansiyelli kullanımına erişmek için oturumu sonlandırmanızı ve TEKRAR giriş yapmanızı öneririz. Erişebilirlik Destegi simdi etkinleştirilsin mi?
41.
color scheme '{filename}' does not exist
2012-07-12
'{filename}' renk düzeni mevcut değil
75.
No system defaults found.
2012-07-12
Sistem varsayılanları Bulunamadı.
76.
Loading system defaults from {filename}
2012-07-12
Sistem varsayılanlarının yüklendiği dosya sayısı gönderen Adı
80.
System defaults: Invalid value for key '{}' in section '{}' {}
2012-07-12
Sistem varsayılan ayarları: '{}'bölümünde anahtar için geçersiz değer '{}' '{}' {}
81.
Failed to get gsettings value.
2012-07-12
Gsettings değeri alim işleminde error.