Translations by Hasan Yılmaz

Hasan Yılmaz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

5176 of 76 results
195.
Transparency of the whole keyboard window. Requires compositing.
2012-05-21
Tüm klavye penceresinin saydamlığı. Birleşiklik gerektirir.
209.
Resize Protection
2012-03-12
Korumayı Yeniden Boyutlandır
214.
Remember what Onboard theme was last used for every system theme.
2012-05-21
Ekran Klavyesi'nin her sistem teması için kullanılmış temasını hatırla.
215.
Snippets are pieces of text which are entered when the corresponding button in Onboard is pressed.
2012-05-17
Kod parçacıkları, Ekran Klavyesi'nde ilgili düğmeye basıldığında girilen metin parçalarıdır.
259.
Hide the system-provided hover click window while Onboard is running.
2012-05-26
Ekran Klavyesi çalışırken sistem tarafından sağlanan üzerindeyken tıklama penceresini gizle.
261.
Always enable the system-provided hover click window when exiting Onboard.
2012-05-26
Ekran Klavyesi'nden çıkarken her zaman sistem tarafından sağlanan üzerindeyken tıklama penceresini etkinleştir.
263.
Enable keyboard _scanning
2012-03-12
Klavye _taramasını etkinleştir
268.
_Angle:
2012-10-06
_Açı:
269.
Light Direction
2012-10-06
Işık Yönü
272.
S_ize:
2012-03-12
_Boyut:
278.
_Strength:
2012-10-06
_Keskinlik:
279.
Shadow
2012-10-06
Gölge
280.
Keys
2012-10-06
Tuşlar
290.
Onboard onscreen keyboard
2012-05-17
Ekran Klavyesi
2012-05-17
Ekran Klavyesi
2012-05-17
Ekran Klavyesi
300.
Drag click
2012-03-12
Tıklamayı sürükle
306.
Hide Onboard
2012-05-17
Ekran Klavyesi'ni gizle
312.
Move Onboard
2012-05-17
Ekran Klavyesi'ni taşı
377.
Error loading theme '{filename}'. {exception}: {cause}
2012-10-06
Tema yüklenirken hata: '{filename}'. {exception}: {cause}
378.
Error saving
2012-03-12
Hata kaydı
379.
Loading legacy color scheme format '{old_format}', please consider upgrading to current format '{new_format}': '{filename}'
2012-10-06
Önceki renk şeması biçimi yükleniyor: '{old_format}', lütfen şimdiki biçime yükseltirken düşünün: '{new_format}': '{filename}'
380.
Error loading color scheme '{filename}'. {exception}: {cause}
2012-10-06
Renk şeması yüklenirken hata: '{filename}'. {exception}: {cause}
383.
Onboard onscreen keyboard settings
2012-10-06
Ekran klavyesi uygulama ayarları
2012-10-06
Ekran klavyesi uygulama ayarları
2012-05-17
Ekran klavyesi ayarları