Translations by Hasan Yılmaz

Hasan Yılmaz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 76 results
9.
Onboard is configured to appear with the dialog to unlock the screen; for example to dismiss the password-protected screensaver. However the system is not configured anymore to use Onboard to unlock the screen. A possible reason can be that another application configured the system to use something else. Would you like to reconfigure the system to show Onboard when unlocking the screen?
2012-05-17
Ekran klavyesi, ekran kilidini açmak için iletişim kutusu görünümünde yapılandırıldı; örneğin, parola korumalı ekran koruyucusunu açmak için. Ancak sistem, bundan sonra ekran kilidini açmak için Ekran Klavyesi kullanmaya yapılandırılmadı. Başka bir uygulama sistemi yapılandırmış olabilir. Ekran kilidini açarken Ekran Klavyesi'nin görünmesi için sistemi tekrar yapılandırmak ister misiniz?
10.
Onboard is configured to appear with the dialog to unlock the screen; for example to dismiss the password-protected screensaver. However this function is disabled in the system. Would you like to activate it?
2012-05-17
Ekran klavyesi, ekran kilidini açmak için iletişim kutusu görünümünde yapılandırıldı; örneğin, parola korumalı ekran koruyucusunu açmak için. Bununla beraber bu işlev sistem içinde etkisizdir. Etkinleştirmek ister misiniz?
11.
Failed to execute '{}', {}
2012-03-12
Çalıştırılamadı: '{}', {}
12.
_Show Onboard
2012-05-17
Ekran Klavyesi'ni _göster
13.
_Hide Onboard
2012-05-17
Ekran Klavyesi'ni gi_zle
14.
Onboard on-screen keyboard
2012-05-17
Ekran klavyesi
22.
Onboard
2012-05-17
Ekran Klavyesi
24.
Layout file ({}) or name
2012-10-06
Yerleşim dosyası ({}) ya da adı
25.
Theme file (.theme) or name
2012-10-06
Tema dosyası (.theme) ya da adı
26.
Window x position
2012-10-06
Pencere x konumu
27.
Window y position
2012-10-06
Pencere y konumu
28.
Window size, widthxheight
2012-10-06
Pencere boyutu, genişlik*yükseklik
29.
Start in XEmbed mode, e.g. for gnome-screensaver
2012-10-06
'XEmbed' kipinde başlat, örn. 'gnome-screensaver' için
30.
Keep aspect ratio when resizing the window
2012-10-06
Pencere yeniden boyutlandırılırken en boy oranını koru
31.
Allow multiple Onboard instances
2012-10-06
Çoklu ekran klavyesi örneklerine izin ver
40.
Enabling auto-show requires Gnome Accessibility. Onboard can turn on accessiblity now, however it is recommended that you log out and back in for it to reach its full potential. Enable accessibility now?
2012-10-06
Kendiliğinden görüntülemeyi etkinleştirmek, Gnome Erişilebilirlik desteğine gereksinim duymaktadır. Ekran klavyesi şimdi erişilebilirliği açabilir ancak tam kullanımına erişmek için oturumu sonlandırmanızı ve yeniden giriş yapmanızı öneririz. Erişilebilirlik şimdi etkinleştirilsin mi?
45.
Sc_an cycles:
2012-03-12
Dönüşleri _tara:
46.
The time the scanner rests on a key or group before moving to the next. (in seconds)
2012-10-06
Zaman tarayıcısı bir tuşta beklesin ya da grupta sonrakine geçmeden önce beklesin. (saniye olarak)
47.
The number of times the scanner cycles through the entire keyboard before it stops.
2012-03-12
Tarayıcı döngülerinin tüm klavye aracılığıyla durmadan önceki sayısı.
48.
Step _only during switch down
2012-05-26
_Yalnızca kapatırken adımla
59.
_Select an input device:
2012-03-12
Bir aygıt girdisi _seç:
62.
Input Device
2012-03-12
Girdi Aygıtı
63.
Automatic scan for 1 switch
2012-03-12
1 anahtar için kendiliğinden tarama
76.
Loading system defaults from {filename}
2012-03-12
Sistem varsayılanlarının yüklendiği dosya: {filename}
77.
Found system default '[{}] {}={}'
2012-03-12
Sistem varsayılanı bulundu: '[{}] {}={}'
92.
New Input Device
2012-03-12
Yeni Girdi Aygıtı
93.
Onboard has detected a new input device
2012-05-17
Ekran Klavyesi yeni bir girdi aygıtı algıladı
94.
Do you want to use this device for keyboard scanning?
2012-03-12
Klavye taraması için bu aygıtı kullanmak istiyor musunuz?
95.
Use device
2012-03-12
Aygıtı kullan
105.
Onboard layout files
2012-05-17
Ekran Klavyesi yerleşim dosyaları
108.
This theme file already exists. '{filename}' Overwrite it?
2012-03-12
Bu tema dosyası zaten var. '{filename}' Üzerine yazılsın mı?
114.
Dish
2012-05-26
Klavye tuşu
138.
copy_layouts failed, unsupported layout format '{}'.
2012-03-12
copy_layouts başarısız, desteklenmeyen yerleşim düzeni '{}'.
152.
Keyboard
2012-10-06
Klavye
163.
_Auto-show when editing text
2012-03-12
Yazıyı düzenlerken _kendiliğinden-göster
164.
Show Onboard when there is a recognized text window in focus. Requires Gnome Accessibility.
2012-05-21
Metin penceresi etkin olduğunda Ekran Klavyesi ile bütünleşik göster. Gnome Erişilebilirliği gerektiriyor.
165.
Start Onboard _hidden
2012-05-17
Ekran Klavyesi'ni _gizli başlat
166.
Start Onboard hidden.
2012-05-17
Ekran Klavyesi'ni gizli başlat.
170.
Show floating _icon when Onboard is hidden
2012-05-17
Ekran Klavyesi gizli çalışırken değişen _simge göster
171.
Show a floating icon on the desktop when Onboard is hidden. A click on the icon makes Onboard reappear.
2012-05-17
Ekran Klavyesi gizli çalışırken masaüstünde değişen bir simge göster. Simge üzerine bir kez tıkladığımda Ekran Klavyesi görünür olsun.
172.
Show when _unlocking the screen
2012-03-12
Ekran kilidini _açarken göster
173.
Show Onboard when the dialog to unlock the screen appears; this way Onboard can be used for example to enter the password to dismiss the screensaver when it is set to ask for it.
2012-05-21
Ekran parolasını yazmak istediğimde Ekran Klavyesi'ni aç; bu sayede Ekran Klavyesi, örneğin parola korumalı bir ekran koruyucudan çıkmak istediğinizde parolayı yazmanız için etkin olacaktır.
174.
Show _tooltips
2012-03-12
Araç _ipuçlarını göster
175.
Show tooltips for the keyboard's buttons.
2012-03-12
Klavye's tuşları için araç ipuçlarını göster.
176.
Show tooltips for the keyboard's buttons.
2012-03-12
Klavye tuşları için ipuçlarını göster.
185.
"Sticky" mode for keyboard and floating icon.
2012-03-12
Klavye ve sabit simge için "Yapışkan" kip.
186.
"Sticky" mode for keyboard and floating icon.
2012-03-12
Klavye ve sabit simge için "Yapışkan" kip.
188.
Try harder to keep Onboard above anything on-screen.
2012-05-17
Ekran Klavyesi'ni tüm pencerelerin üzerinde görünmesi için zorla.
189.
Keep _aspect ratio
2012-03-12
_En boy oranını koru
191.
Constrain window size to the layout's aspect ratio.
2012-03-12
Yerleşimin en boy oranı için pencere boyutunu kısıtla.