Translations by Aequitas

Aequitas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

130 of 30 results
34.
Migrating user directory '{}' to '{}'.
2011-12-21
Kullanıcı dizini '{}' konumundan '{}' konumuna aktarılıyor.
38.
Loading theme from '{}'
2011-12-21
'{}' konumundan tema yükleniyor
39.
Unable to read theme '{}'
2011-12-21
'{}' teması okunamıyor
2011-12-21
'{}' teması okunamıyor
81.
Failed to get gsettings value.
2011-12-21
gsettings değeri alınamadı.
2011-12-21
gsettings değeri alınamadı.
105.
Onboard layout files
2011-12-21
Onboard düzen dosyaları
2011-12-21
Onboard düzen dosyaları
134.
Snippet {}
2011-12-21
Kod parçacığı (snippet) {}
151.
Snippets
2011-12-21
Kod parçacıkları
2011-12-21
Kod parçacıkları
165.
Start Onboard _hidden
2011-12-21
Onboard'u _gizli olarak başlat
2011-12-21
Onboard'u _gizli olarak başlat
169.
Show the status item. A click on that icon hides or shows Onboard.
2011-12-21
Durum öğesini göster. Bu simgeye tıklayınca Onboard görünür ya da gizlenir.
2011-12-21
Durum öğesini göster. Bu simgeye tıklayınca Onboard görünür ya da gizlenir.
173.
Show Onboard when the dialog to unlock the screen appears; this way Onboard can be used for example to enter the password to dismiss the screensaver when it is set to ask for it.
2011-12-21
Ekran kilidini açmak için iletişim penceresi belirdiğinde Onboard'u göster; bu sayede, örneğin ekran koruyucuya şifre koyulduğunda Onboard, şifreyi girip ekran koruyucudan çıkmak için kullanılabilir.
2011-12-21
Ekran kilidini açmak için iletişim penceresi belirdiğinde Onboard'u göster; bu sayede, örneğin ekran koruyucuya şifre koyulduğunda Onboard, şifreyi girip ekran koruyucudan çıkmak için kullanılabilir.
183.
Show window caption and frame.
2011-12-21
Pencere başlık ve çerçevesini göster.
187.
_Force window to top
2011-12-21
Pencereyi en üste _zorla
188.
Try harder to keep Onboard above anything on-screen.
2011-12-21
Onboard'u ekranda ne varsa hepsinin üzerinde tutmak için daha fazla uğraş.
2011-12-21
Onboard'u ekranda ne varsa hepsinin üzerinde tutmak için daha fazla uğraş.
195.
Transparency of the whole keyboard window. Requires compositing.
2011-12-21
Tüm tuş takımı penceresinin şeffaflığı. "Compositing/Alaşım" efekti gerektirir.
2011-12-21
Tüm tuş takımı penceresinin şeffaflığı. "Compositing/Alaşım" efekti gerektirir.
199.
Show the desktop through the gaps between keys.
2011-12-21
Masaüstünü anahtarların arasındaki boşluktan göster.
200.
Transparency
2011-12-21
Şeffaflık
202.
Enable inactive transparency. Requires compositing.
2011-12-21
Pasif saydamlığı etkinleştir. "Compositing/Alaşım" efekti gerektirir.
2011-12-21
Pasif saydamlığı etkinleştir. "Compositing/Alaşım" efekti gerektirir.
203.
Transparency when the pointer leaves the keyboard. Requires compositing.
2011-12-21
İmleç tuş takımından ayrıldığında saydamlaştır. "Compositing/Alaşım" efekti gerektirir.
2011-12-21
İmleç tuş takımından ayrıldığında saydamlaştır. "Compositing/Alaşım" efekti gerektirir.
215.
Snippets are pieces of text which are entered when the corresponding button in Onboard is pressed.
2011-12-21
Kod parçacıkları (snippets), Onboard'da ilgili düğmeye basıldığında girilen metin parçalarıdır.